Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'Diwygiadau i Awdurdodi Swyddogion o fewn Is-adran Diogelu'r Cyhoedd a Chymeradwyaeth i Drefniadau Gorfodaeth Cyfatebol rhwng Cyngor Dinas Casnewydd a Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili..'