Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'Cais Rhif. 22/0018/RET - Chambers House, 49 Blackwood Road, Pontllan-fraith, Coed Duon NP12 2BW.'

  • Cynghorydd Nigel Dix - Personal - Datganodd y Cynghorydd N. Dix fuddiant personol fel gweithiwr Pobl sy'n darparu gwasanaethau i safle'r cais ond byth gan y Cynghorydd Dix yn bersonol nac yn y dyfodol ac felly arhosodd yn y cyfarfod tra'n ystyried y cais.