Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'Cais Rhif. 21/1090/RM - Austin Grange, Maes Glas South UL, Caerffili CF83 1LN.'

  • Cynghorydd John Taylor - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd J. Taylor fuddiant personol a rhagfarnus oherwydd ei fod yn ffrind i gyn-berchnogion y safle a gadawodd y cyfarfod pan drafodwyd y cais.