Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'Cais Rhif. 21/0342/LA - Tir ym Mharc Penallta, Heol Penallta, Penallta.'

  • Cynghorydd Robert William Gough - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd R. Gough fuddiant personol a rhagfarnus ar sail ei gysylltiad blaenorol â’r Bwrdd Prosiect Adfywio ynghylch y cyllid o amgylch y cais hwn, a gadawodd y cyfarfod pan drafodwyd y cais.