Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'Adolygiad o Barthau Arbrofol i Gerddwyr a Beicwyr y tu allan i ysgolion (strydoedd ysgol).'

  • Cynghorydd Stephen Kent - Personal - Datganodd y Cynghorydd S. Kent fuddiant personol yn Eitem 8 ar yr Agenda fel llywodraethwr ysgol a rhiant a gan ei fod wedi bod yn rhan o drafodaethau mewn perthynas â'r adolygiad, arhosodd yn y cyfarfod wrth i'r eitem gael ei hystyried.