Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'Taliadau Cyfrif Refeniw Tai - 2022/2023.'

  • Cynghorydd James Pritchard - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cyng. J. Pritchard gysylltiad personol a rhagfarnus mewn perthynas ag Eitem Agenda Rhif 5 - Taliadau’r Cyfrif Refeniw Tai - 2022/2023 sef bod ei fam-gu a’i dad-cu yn denantiaid i’r Cyngor, ac felly byddai'n gadael y cyfarfod pan fyddai'r mater yn cael ei ystyried, ac ni fydd yn cymryd rhan yn y ddadl a'r bleidlais.
  • Cynghorydd Mrs Eluned Stenner - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cyng. E. Stenner gysylltiad personol a rhagfarnus mewn perthynas ag Eitem Agenda Rhif 5 - Taliadau Cyfrif Refeniw Tai - 2022/2023 sef bod gan ei brawd-yng-nghyfraith tenantiaeth garej gyda'r awdurdod, ac felly byddai'n gadael y cyfarfod pan fyddai'r mater yn cael ei ystyried, ac ni fydd yn cymryd rhan yn y ddadl a'r bleidlais.
  • Cynghorydd Nigel George - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cyng. N. George fuddiant personol a rhagfarnus mewn perthynas ag Eitem Agenda Rhif 5 - Taliadau Cyfrif Refeniw Tai - 2022/2023 sef bod ganddo denantiaeth garej gyda'r awdurdod, ac felly byddai'n gadael y cyfarfod pan fyddai'r mater yn cael ei ystyried, ac ni fydd yn cymryd rhan yn y ddadl a'r bleidlais.
  • Cynghorydd Shayne Cook - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cyng. S. Cook gysylltiad personol a rhagfarnus mewn perthynas ag Eitem Agenda Rhif 5 - Taliadau Cyfrif Refeniw Tai - 2022/2023 sef bod ei gefnder yn denant i'r Cyngor, ac felly byddai'n gadael y cyfarfod pan fyddai'r mater yn cael ei ystyried, ac ni fydd yn cymryd rhan yn y ddadl a'r bleidlais.