Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'Taliadau Cyfrif Refeniw Tai - 2022/2023.'

  • Cynghorydd Lindsey Harding - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd L. Harding fuddiant personol a rhagfarnus o ran Eitem 7 ar yr Agenda – Taliadau Cyfrif Refeniw Tai 2022/2023 – gan fod aelodau'r teulu yn denantiaid i'r Cyngor. Gadawodd y cyfarfod wrth i'r eitem hon gael ei hystyried.
  • Cynghorydd Shayne Cook - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd S. Cook fuddiant personol a rhagfarnus o ran Eitem 7 ar yr Agenda – Taliadau Cyfrif Refeniw Tai 2022/2023 – gan fod aelod o'r teulu yn denant i'r Cyngor. Ni chymerodd y Cynghorydd S. Cook, a oedd yn bresennol fel aelod Cabinet, unrhyw ran yn y ddadl ar yr eitem hon.