Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'Hysbysiad o Gynnig – Ail Gartrefi.'

  • Cynghorydd Wynne David - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd W. David fuddiant rhagfarnus gan ei fod yn berchennog ail gartref ac, felly, ni fyddai'n cymryd unrhyw ran yn y ddadl na'r penderfyniad.