Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'Derbyn Hysbysiad o Gynnig - Canolfannau Dydd.'

  • Cynghorydd Colin Elsbury - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd C. Elsbury fuddiant personol a rhagfarnus sef bod teulu a ffrindiau agos yn defnyddio gwasanaethau dydd ac, felly, byddai'n gadael y cyfarfod pan fyddai'r eitem yn cael ei thrafod ac ni fyddai'n cymryd unrhyw ran yn y ddadl na'r pleidleisio.