Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'Cais Rhif. 21/0585/RM - Tir ar safle'r hen Dy Pontllan-fraith, Blackwood Road, Pontllan-fraith.'

  • Cynghorydd John Ridgewell - Personal and Prejudicial - Cyhoeddodd y Cynghorydd J. Ridgewell fuddiant personol a rhagfarnol gan ei fod yn adnabod Asiant yr Ymgeisydd gan bod u ddau ohonyn nhw yn gynrychioliadol ar y Bwrdd Fields in Trust ac wedi gweithio gyda'i gilydd o'r blaen. Gadawodd y cyfarfod pan drafodwyd y cais ac ni chymerodd unrhyw ran yn y ddadl na'r penderfyniad.
  • Cynghorydd Mike Adams - Personal and Prejudicial - Cyhoeddodd y Cynghorydd M. Adams fuddiant personol a rhagfarnol gan ei fod yn byw yn agos at y safle dan sylw'r cais ac felly gellid ei ystyried yn cael ei effeithio'n uniongyrchol ganddo. Gadawodd y cyfarfod pan drafodwyd y cais ac ni chymerodd unrhyw ran yn y ddadl na'r penderfyniad.
  • Cynghorydd Nigel Dix - Personal and Prejudicial - Yn ystod y ddadl ar yr eitem hon a chyn cymryd y bleidlais, datganodd y Cynghorydd N. Dix fuddiant personol a rhagfarnol gan ei fod wedi'i gyflogi gan gwmni'r ymgeisydd, ac ni chymerodd unrhyw ran yn y bleidlais na'r penderfyniad.