Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'Canlyniad Ymgynghoriad Cyhoeddus Neuadd Gymunedol Arfaethedig yn Nhŷ Sign, Rhisga.'

  • Cynghorydd Nigel George - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd Nigel George fuddiant personol a rhagfarnus oherwydd ei fod ar Bwyllgor Canolfan Gymunedol Channel View yn ogystal â Grwpiau Cymunedol eraill yn yr ardal ac o'r herwydd gadawodd y cyfarfod pan gafodd y mater ei ystyried ac ni chymerodd unrhyw ran yn y ddadl na'r bleidlais.
  • Cynghorydd Ross Whiting - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd Ross Whiting fuddiant personol a rhagfarnus oherwydd ei fod ar Bwyllgor Canolfan Gymunedol Channel View ac o'r herwydd gadawodd y cyfarfod pan ystyriwyd y mater ac ni chymerodd unrhyw ran yn y ddadl na'r bleidlais.