Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer yr 21ain Ganrif Band B - Diweddariad ar Gam 2.'

  • Cynghorydd James Pritchard - Personal - Datganodd y Cynghorydd Prichard fuddiant person oherwydd ei fod yn Llywodraethwr a benodwyd gan yr Awdurdod Lleol yn Ysgol Gynradd Plasyfelin, felly nid oedd yn ofynnol iddo adael y cyfarfod a gallai gymryd rhan lawn yn y ddadl a phleidleisio. Datganodd y buddiant hwn hefyd mewn Cyfarfod Datblygu Perfformiad a gynhaliwyd ar 8 Medi 2021
  • Cynghorydd Shayne Cook - Personal - Datganodd y Cynghorydd Cook fuddiant personol oherwydd ei fod yn Llywodraethwr a benodwyd gan yr Awdurdod Lleol yn Ysgol Gynradd Plasyfelin, felly nid oedd yn ofynnol iddo adael y cyfarfod ac y gallai gymryd rhan lawn yn y ddadl a'r Bleidlais.