Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'Prosbectws a Chynllun Datblygu Rhaglenni Llywodraeth Cymru (PDP).'

  • Lisa Lane - Personal and Prejudicial - Datganodd Lisa Lane (Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd a Swyddog Monitro) fuddiant personol a rhagfarnus oherwydd bod aelod o'i theulu'n gweithio i'r cwmni adeiladu y cyfeiriwyd ato yn yr adroddiad a gadawodd y cyfarfod pan drafodwyd yr eitem.