Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'Rhif Cais 21/0564/COU - Uned 2, Victoria House, Victoria Road, Rhymni, Tredegar NP22 5NU.'

  • Cynghorydd Carol Andrews - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd C. Andrews fuddiant personol a rhagfarnus ar sail ei rhan mewn mater yn ymwneud â thad yr ymgeisydd ac Aelod o'r Cyngor, a gadawodd y cyfarfod pan ystyriwyd yr eitem hon.