Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'Ffurfio Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent.'

  • Cynghorydd D. Tudor Davies - Personal - Datganodd y Cynghorydd T. Davies fuddiant personol oherwydd fe yw cynrychiolydd y Fwrdeistref Sirol a benodwyd ar gyfer Awdurdod Tân ac Achub De Cymru i Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent, ac oherwydd hyn, nid oedd yn ofynnol iddo adael y cyfarfod.