Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'Ceisiadau am Gymorth Ariannol.'

  • Cynghorydd Carol Andrews - Personal - Datganodd y Cynghorydd C. Andrews fuddiant personol yn eitem 5 ar yr agenda (5.1.8 o'r adroddiad), gan fod Valley Daffodils yn un o elusennau'r Maer ac mae ei ffrind yn gwirfoddoli ar eu cyfer. Roedd yr eitem hon wedi'i chymeradwyo gan Bennaeth y Gwasanaethau Ariannol a Swyddog Adran 151 o dan bwerau dirprwyedig ac fe'u hysbyswyd i'r Panel er gwybodaeth yn unig.
  • Cynghorydd Robert William Gough - Personal - Datganodd y Cynghorydd R. Gough fuddiant personol yn eitem 5 ar yr agenda (5.2.2 o'r adroddiad), fel Cadeirydd Pwyllgor Rheoli Canolfan Gymunedol Llanbradach. Roedd yr eitem hon wedi'i chymeradwyo gan Bennaeth y Gwasanaethau Ariannol a Swyddog Adran 151 o dan bwerau dirprwyedig ac fe'u hysbyswyd i'r Panel er gwybodaeth yn unig.