Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'Cais Am Ymddeoliad Cynnar Gwirfoddol Drwy Gydsyniad Ar Sail Effeithlonrwydd Busnes – Rhaglen Ailfodelu Gweithlu'r Ysgolion 2021.'

  • Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth - Personal and Prejudicial - Cyn y cyfarfod, datganodd y Cynghorydd E.M. Aldworth fuddiant personol a rhagfarnus yn Eitem Rhif 4 ar yr Agenda gan ei bod yn adnabod yr ymgeisydd ac felly nid oedd yn bresennol yn y cyfarfod.