Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'Neuadd Gymunedol Arfaethedig yn Nhŷ Sign, Rhisga.'

  • Cynghorydd Nigel George - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd N. George fuddiant personol a rhagfarnus yn Eitem Rhif 10 ar yr Agenda gan fod y Fwrdeistref Sirol wedi'i benodi hefyd yn Aelod o'r Pwyllgor ar gyfer Canolfan Gymunedol Trem y Sianel, ac yntau hefyd yn Aelod o Bwyllgor y Parc Sglefrio a Chaffi Cymunedol TLC yn Rhisga. Gadawodd y cyfarfod pan gafodd yr eitem ei hystyried.
  • Cynghorydd Ross Whiting - Personal - Datganodd y Cynghorydd R. Whiting fuddiant personol yn Eitem Rhif 10 yn unig ar yr Agenda gan fod y Fwrdeistref Sirol wedi'i benodi'n Aelod o'r Pwyllgor ar gyfer Canolfan Gymunedol Trem y Sianel yn Rhisga. Arhosodd yn y cyfarfod pan gafodd yr eitem ei hystyried.