Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'Swydd Wag Aelod Cyfetholedig y Gwasanaethau Cymdeithasol.'

  • Cynghorydd Donna Cushing - Personal - Cyhoeddodd y Cynghorydd Donna Cushing fuddiant personol yn yr eitem hon gan ei bod yn gyfaill i un o'r ymgeiswyr ac ni chymerodd ran yn y drafodaeth na'r pleidleisio dros yr eitem hon.