Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'Cytundeb Prifddinas-Ranbarth Caerdydd - Cysylltiedig, Cystadleuol, Gwydn - Cyflwyniad'

  • Cynghorydd Andrew Whitcombe - Personal - Datganodd y Cynghorydd Andrew Whitcombe fuddiant personol fel Aelod o Gydbwyllgor Craffu Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.
  • Cynghorydd Mrs Philippa Marsden - Personal - Datganodd y Cynghorydd Marsden fuddiant personol dim ond fel Aelod o Gabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a Byrddau cysylltiedigrds.
  • Cynghorydd Sean Morgan - Personal - Datganodd y Cynghorydd Sean Morgan fuddiant personol dim ond fel Aelod o Gabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a Byrddau cysylltiedig.