Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'Fframwaith Lles a Llunio Lleoedd Caerffili.'

  • Cynghorydd Adrian Hussey - Personal - Datganodd y Cynghorydd Hussey fuddiant personol dim ond am ei fod yn aelod o Awdurdod Tân ac Achub De Cymru
  • Cynghorydd D. Tudor Davies - Personal - Datganodd y Cynghorydd T. Davies fuddiant personol fel Cadeirydd Awdurdod Tân ac Achub De Cymru
  • Cynghorydd Mike Adams - Personal - Datganodd y Cynghorydd Adams fuddiant personol dim ond mewn perthynas â chynigion ar gyfer hen safle Ysgol Gyfun Pontllan-fraith am ei fod yn byw yn agos iddo.