Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'Cynigion y Gyllideb ar gyfer 2021/22 a'r Rhagolwg Ariannol Tymor Canolig.'

  • Cynghorydd Adrian Hussey - Personal - Buddiant personol fel aelod o Awdurdod Tân ac Achub De Cymru – arhosodd yn y cyfarfod.
  • Cynghorydd Colin Elsbury - Personal - Buddiant personol fel aelod o Awdurdod Tân ac Achub De Cymru – arhosodd yn y cyfarfod.
  • Cynghorydd D. Tudor Davies - Personal - Buddiant personol fel aelod o Awdurdod Tân ac Achub De Cymru – arhosodd yn y cyfarfod.