Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'Taliadau Cyfrif Refeniw Tai - 2021/2022.'

  • Cynghorydd Nigel George - Personal - Datganodd y Cynghorydd N. George fuddiant personol yn eitem gan ei fod yn rhentu garej sy'n eiddo i'r Cyngor, ond roedd yn gallu aros a chymryd rhan yn ystod ei ystyriaeth.