Y cyngor a democratiaeth > Gweithrediaeth post

Executive post

Aelod Cabinet dros Gynllunio a Diogelu'r Cyhoedd

Gwneir y swydd gan