Y cyngor a democratiaeth > Gweithrediaeth post

Executive post

Aelod Cabinet dros Gyllid a Pherfformiad

Gwneir y swydd gan