Y cyngor a democratiaeth > Gweithrediaeth post

Executive post

Aelod Cabinet dros Ffyniant, Adfywio a Newid yn yr Hinsawdd

Gwneir y swydd gan