Y cyngor a democratiaeth > Gweithrediaeth post

Executive post

Aelod Cabinet dros Isadeiledd ac Eiddo

Gwneir y swydd gan