Y cyngor a democratiaeth > Gweithrediaeth post

Executive post

Aelod Cabinet dros Dai

Gwneir y swydd gan