Y cyngor a democratiaeth > Leoliad

Councillors on site - 28 Medi 2021

e.e 31/12/2001

Include:  Cynghorwyr Aelodau Cyfetholedig

Cynghorwyr ar y safle
Enw Amser
Cynghorydd Mike Adams5.30 pm - Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau
Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth5.30 pm - Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau
Cynghorydd Carl John Cuss5.30 pm - Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau
Cynghorydd Mrs Christine Forehead5.30 pm - Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau
Cynghorydd Miss Elaine Forehead5.30 pm - Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau
Cynghorydd Lindsey Harding5.30 pm - Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau
Cynghorydd Gary Johnston5.30 pm - Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau
Cynghorydd Gez Kirby5.30 pm - Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau
Cynghorydd Colin Peter Mann5.30 pm - Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau
Cynghorydd Brenda Miles5.30 pm - Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau
Cynghorydd Roy Saralis5.30 pm - Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau
Cynghorydd Mrs Margaret Eiddwen Sargent5.30 pm - Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau
Cynghorydd Graham Simmonds5.30 pm - Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau
Cynghorydd John Taylor5.30 pm - Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau
Cynghorydd Lindsay Geoffrey Whittle5.30 pm - Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau