Y cyngor a democratiaeth > Rhestr Bostio

Rhestr Bostio

Cyngor Iechyd Cymuned Aneurin Bevan

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos mewn rhestr gyda coma yn ei wahanu. Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun Agor y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post

To use this information as a mail merge in a Microsoft Word document, copy and paste all the names and addresses including the headings 'Name, Address1 etc' into a Word document. I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Enw, Cyfeiriad1, Cyfeiriad2, Cyfeiriad3, Cyfeiriad4, Cod Post, Ffôn, Ffôn Symudol, E-bost
Cynghorydd Marina Chacon-Dawson, 57 Fairview, Coed Duon, , , NP12 3NR, 01443 821492, , Marinachacon-Dawson@caerphilly.gov.uk
Cynghorydd Mrs Teresa Parry, Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, , CF82 7PG, , , teresaparry@caerphilly.gov.uk
Cynghorydd Julian Simmonds, Ty Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, , CF82 7PG, , , juliansimmonds@caerphilly.gov.uk