Y cyngor a democratiaeth > Manylion y Pwyllgor

Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Craffu Addysg a Gwasanaethau Cymdeithasol

Diben y Pwyllgor

Cymryd rhan mewn cyfarfodydd pwyllgorau craffu

 

Rhaid i Bwyllgorau Craffu wneud trefniadau i alluogi pobl sy'n byw neu'n gweithio yn ardal yr awdurdod lleol i gyflwyno sylwadau ar unrhyw fater sy'n cael ei drafod. Sgriwtini Cymryd Rhan

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Julie Lloyd.

Ffôn: 01443 864246

E-bost: lloydj4@caerphilly.gov.uk