Y cyngor a democratiaeth > Manylion y Pwyllgor

Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Craffu Tai a'r Amgylchedd

Diben y Pwyllgor

Cymryd rhan mewn cyfarfodydd pwyllgorau craffu

 

Rhaid i Bwyllgorau Craffu wneud trefniadau i alluogi pobl sy'n byw neu'n gweithio yn ardal yr awdurdod lleol i gyflwyno sylwadau ar unrhyw fater sy'n cael ei drafod. Sgriwtini Cymryd Rhan

 

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Andrea Jones.

Ffôn: 01443 864420

E-bost: jonesa23@caerphilly.gov.uk