Y cyngor a democratiaeth > Manylion y Pwyllgor

Manylion Pwyllgor

Cyd-Bwyllgor Craffu Cytundeb Dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Diben y Pwyllgor

Mae holl gyfarfodydd y cyngor wedi'u gohirio oherwydd cyfnod clo’r pandemig. Byddwn yn adolygu'r penderfyniad hwn pan fydd y cyfyngiadau’n dod i ben.

 

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Sarah Daniel.