Y cyngor a democratiaeth > Manylion y Pwyllgor

Manylion Pwyllgor

Cabinet ar y Cyd Cytundeb Ddinesig Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Diben y Pwyllgor

Mae holl gyfarfodydd y cyngor wedi'u gohirio oherwydd cyfnod clo’r pandemig. Byddwn yn adolygu'r penderfyniad hwn pan fydd y cyfyngiadau’n dod i ben.

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Kellie Beirne, CCR Programme Director.