Y cyngor a democratiaeth > Manylion y Pwyllgor

Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Craffu Addysg

Diben y Pwyllgor

Cymryd rhan mewn cyfarfodydd pwyllgorau craffu

 

Rhaid i Bwyllgorau Craffu wneud trefniadau i alluogi pobl sy'n byw neu'n gweithio yn ardal yr awdurdod lleol i gyflwyno sylwadau ar unrhyw fater sy'n cael ei drafod. https://www.caerphilly.gov.uk/My-Council/Councillors-and-committees/Committees/Scrutiny-committees/Get-involved-in-scrutiny.aspx

 

 

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Sharon Hughes.

Ffôn: 01443 864281

E-bost: hughesj@caerphilly.gov.uk