Y cyngor a democratiaeth > Manylion y Pwyllgor

Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Cynllunio

Diben y Pwyllgor

Mae cyfarfodydd y Cyngor wedi ailgychwyn a gallwch weld dyddiadau'r cyfarfodydd sydd ar ddod drwy edrych ar y Calendr Cyfarfodydd ar y ddolen hon. Fodd bynnag, nodwch y bydd pob cyfarfod yn cael ei gynnal yn “rhithwir” ar Microsoft Teams, felly ni fydd neb o'r wasg na'r cyhoedd yn gallu mynychu'r cyfarfodydd yn y cnawd. Fodd bynnag, bydd recordiad o bob cyfarfod ar gael i'w weld ar y ddolen hon:

 

https://www.caerphilly.gov.uk/Services/Health-and-wellbeing/Coronavirus/Council-services-during-Coronavirus/Council-meetings.

 

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Rebecca Barrett.

Ffôn: 01443 864245

E-bost: barrerm@caerphilly.gov.uk