Y cyngor a democratiaeth > Ynglŷn â ffeiliau CSV

Download contact details as a CSV file

Cynghorydd Jill Winslade

Cliciwch ar y linc a ganlyn i lawrlwytho ffeil gyswllt electronig CSV, yn cynnwys manylion cyswllt ar gyfer Cynghorydd Jill Winslade.

CSV 1KB

Gall y rhan fwyaf o raglenni cronfeydd data ddarllen ffeiliau lle mae'r gwerthoedd wedi'u gwahanu â choma, a gall fod yn ffordd hawdd i gadw manylion cyswllt mewn fformat taenlen i'w harddangos mewn dogfennau testun

Wrth glicio ar y linc, gofynnir i chi naill ai i Agor neu Arbed y ffeil CSV. Dylech ddewis Arbed er mwyn arbed y manylion i ffeil.

Os ydych yn dewis Agor y ffeil, a bod Microsoft Excel gennych, caiff y data ei ddangos mewn taenlen Excel. Cyfeiriwch at gymorth ar-lein eich rhaglen