Y cyngor a democratiaeth > Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cabinet, 9 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Nigel George 7
Cynghorydd Ms Philippa Leonard 7
Cynghorydd Julian Simmonds 5
Cynghorydd Sean Morgan 7
Cynghorydd Carol Andrews 4
Cynghorydd Shayne Cook 7
Cynghorydd Chris Morgan 7
Cynghorydd Mrs Eluned Stenner 7
Cynghorydd Miss Elaine Forehead 6
Cynghorydd James Pritchard 7
Cabinet fel Ymddiriedolwyr Sefydliad y Glowyr Coed Duon, <1%> cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Nigel George 1
Cynghorydd Ms Philippa Leonard 1
Cynghorydd Sean Morgan 1
Cynghorydd Carol Andrews 1
Cynghorydd Shayne Cook 1
Cynghorydd Chris Morgan 1
Cynghorydd Mrs Eluned Stenner 1
Cynghorydd Miss Elaine Forehead 1
Cynghorydd James Pritchard 1
Cyd-bwyllgor Craffu, 3 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Stephen Kent 2
Cynghorydd Steve Skivens 2
Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth 3
Cynghorydd Mrs Teresa Parry 3
Cynghorydd Roy Saralis 2
Cynghorydd Nigel George 1
Cynghorydd Colin Elsbury 2
Cynghorydd Ms Philippa Leonard 1
Cynghorydd Lindsay Geoffrey Whittle 2
Cynghorydd James Emmanuel Fussell 2
Cynghorydd Mrs Patricia Cook 2
Cynghorydd Mike Adams 3
Cynghorydd Colin Gordon 3
Cynghorydd Denver W.R. Preece 2
Cynghorydd Nigel Dix 2
Cynghorydd Carl John Cuss 3
Cynghorydd Donna Cushing 2
Cynghorydd Mark Evans 2
Cynghorydd Julian Simmonds 1
Cynghorydd Sean Morgan 1
Cynghorydd Mrs Lisa Phipps 3
Cynghorydd Judith Ann Pritchard 2
Cynghorydd David Harse 2
Cynghorydd Ms Arianna Leonard 2
Cynghorydd Carol Andrews 1
Cynghorydd Shayne Cook 1
Cynghorydd Kevin Etheridge 2
Cynghorydd Andrew Farina-Childs 3
Cynghorydd Ann Gair 3
Cynghorydd Adrian Hussey 2
Cynghorydd Leeroy Jeremiah 2
Cynghorydd Brenda Miles 3
Cynghorydd Bob Owen 2
Cynghorydd Jon Scriven 1
Cynghorydd Carl Thomas 2
Cynghorydd Andrew Whitcombe 2
Cynghorydd Walter Williams 1
Cynghorydd D. Tudor Davies 2
Cynghorydd John Eryl Roberts 3
Cynghorydd Mrs Dianne Price 2
Cynghorydd Colin Peter Mann 3
Cynghorydd Jan Jones 1
Cynghorydd Charlotte Bishop 2
Cynghorydd John Taylor 3
Cynghorydd Robert Edward Chapman 2
Cynghorydd Janine Reed 2
Cynghorydd Jill Winslade 3
Cynghorydd Marina Chacon-Dawson 3
Cynghorydd Teresa Heron 2
Cynghorydd Shane Williams 2
Cynghorydd Kristian Woodland 3
Cynghorydd Mansel Powell 3
Cynghorydd Jo Rao 0
Cynghorydd Gary Enright 3
Cynghorydd Ceri Wright 3
Cynghorydd Jim Sadler 1
Cynghorydd Greg Ead 2
Cynghorydd Dawn Ingram-Jones 2
Cynghorydd Amanda McConnell 3
Cynghorydd Chris Morgan 1
Cynghorydd Haydn Pritchard 2
Cynghorydd Anne Broughton-Pettit 3
Cynghorydd Gary Johnston 3
Cynghorydd Alan Patrick Angel 2
Cynghorydd Martyn Paul James 2
Cynghorydd Mrs Christine Forehead 2
Cynghorydd Mrs Eluned Stenner 1
Cynghorydd Miss Elaine Forehead 1
Cynghorydd James Pritchard 1
Cyngor, 6 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Stephen Kent 6
Cynghorydd Steve Skivens 5
Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth 6
Cynghorydd Mrs Teresa Parry 6
Cynghorydd Roy Saralis 5
Cynghorydd Nigel George 6
Cynghorydd Colin Elsbury 6
Cynghorydd Ms Philippa Leonard 6
Cynghorydd Lindsay Geoffrey Whittle 6
Cynghorydd James Emmanuel Fussell 6
Cynghorydd Mrs Patricia Cook 6
Cynghorydd Mike Adams 5
Cynghorydd Colin Gordon 6
Cynghorydd Denver W.R. Preece 5
Cynghorydd Nigel Dix 4
Cynghorydd Carl John Cuss 6
Cynghorydd Donna Cushing 5
Cynghorydd Mark Evans 5
Cynghorydd Julian Simmonds 5
Cynghorydd Sean Morgan 6
Cynghorydd Mrs Lisa Phipps 6
Cynghorydd Judith Ann Pritchard 6
Cynghorydd David Harse 6
Cynghorydd Ms Arianna Leonard 4
Cynghorydd Carol Andrews 6
Cynghorydd Shayne Cook 6
Cynghorydd Kevin Etheridge 5
Cynghorydd Andrew Farina-Childs 6
Cynghorydd Ann Gair 6
Cynghorydd Adrian Hussey 6
Cynghorydd Leeroy Jeremiah 6
Cynghorydd Brenda Miles 6
Cynghorydd Bob Owen 4
Cynghorydd Jon Scriven 5
Cynghorydd Carl Thomas 5
Cynghorydd Andrew Whitcombe 4
Cynghorydd Walter Williams 6
Cynghorydd D. Tudor Davies 4
Cynghorydd John Eryl Roberts 6
Cynghorydd Mrs Dianne Price 4
Cynghorydd Colin Peter Mann 6
Cynghorydd Jan Jones 6
Cynghorydd Charlotte Bishop 6
Cynghorydd John Taylor 6
Cynghorydd Robert Edward Chapman 6
Cynghorydd Janine Reed 5
Cynghorydd Jill Winslade 6
Cynghorydd Marina Chacon-Dawson 6
Cynghorydd Teresa Heron 5
Cynghorydd Shane Williams 6
Cynghorydd Kristian Woodland 6
Cynghorydd Mansel Powell 6
Cynghorydd Jo Rao 3
Cynghorydd Gary Enright 6
Cynghorydd Ceri Wright 6
Cynghorydd Jim Sadler 5
Cynghorydd Greg Ead 5
Cynghorydd Dawn Ingram-Jones 5
Cynghorydd Amanda McConnell 6
Cynghorydd Chris Morgan 6
Cynghorydd Haydn Pritchard 6
Cynghorydd Anne Broughton-Pettit 5
Cynghorydd Gary Johnston 6
Cynghorydd Alan Patrick Angel 5
Cynghorydd Martyn Paul James 6
Cynghorydd Mrs Christine Forehead 4
Cynghorydd Mrs Eluned Stenner 5
Cynghorydd Miss Elaine Forehead 5
Cynghorydd James Pritchard 5
Hysbysiad Penderfyniad y Cabinet fel Ymddiriedolwyr Sefydliad y Glowyr, <1%> cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Nigel George 0
Cynghorydd Ms Philippa Leonard 0
Cynghorydd Julian Simmonds 0
Cynghorydd Sean Morgan 0
Cynghorydd Carol Andrews 0
Cynghorydd Shayne Cook 0
Cynghorydd Chris Morgan 0
Cynghorydd Mrs Eluned Stenner 0
Cynghorydd Miss Elaine Forehead 0
Cynghorydd James Pritchard 0
Hysbysiadau Penderfyniadau Cabinet, 9 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Nigel George 0
Cynghorydd Ms Philippa Leonard 0
Cynghorydd Julian Simmonds 0
Cynghorydd Sean Morgan 0
Cynghorydd Carol Andrews 0
Cynghorydd Shayne Cook 0
Cynghorydd Chris Morgan 0
Cynghorydd Mrs Eluned Stenner 0
Cynghorydd Miss Elaine Forehead 0
Cynghorydd James Pritchard 0
Pwyllgor Cabinet Hawliau'r Tramwy, <1%> cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Ms Philippa Leonard 1
Cynghorydd Julian Simmonds 1
Cynghorydd Chris Morgan 1
Cynghorydd Mrs Eluned Stenner 1
Cynghorydd James Pritchard 1
Pwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol, 4 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Mrs Teresa Parry 2
Cynghorydd Lindsay Geoffrey Whittle 2
Cynghorydd James Emmanuel Fussell 1
Cynghorydd Mrs Patricia Cook 2
Cynghorydd Colin Gordon 2
Cynghorydd Denver W.R. Preece 2
Cynghorydd Kevin Etheridge 1
Cynghorydd Walter Williams 2
Cynghorydd Mrs Dianne Price 1
Cynghorydd Robert Edward Chapman 2
Cynghorydd Jill Winslade 0
Cynghorydd Shane Williams 2
Cynghorydd Jim Sadler 1
Cynghorydd Haydn Pritchard 2
Cynghorydd Mrs Eluned Stenner 2
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, 4 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth 2
Cynghorydd Mrs Teresa Parry 3
Cynghorydd Mrs Patricia Cook 2
Cynghorydd Mike Adams 3
Cynghorydd John Taylor 2
Cynghorydd Marina Chacon-Dawson 3
Cynghorydd Ceri Wright 3
Cynghorydd Anne Broughton-Pettit 2
Cynghorydd Mrs Eluned Stenner 3
Pwyllgor Trethdalwyr Annomestig, <1%> cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Brenda Miles 1
Cynghorydd Gary Johnston 1
Cynghorydd Mrs Eluned Stenner 1