Y cyngor a democratiaeth > Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd, 3 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Stephen Kent 3
Cynghorydd Mrs June Stone 0
Cynghorydd Alan Collis 1
Cynghorydd Colin Elsbury 3
Cynghorydd Mike Adams 3
Cynghorydd Denver W.R. Preece 3
Cynghorydd Nigel Dix 1
Cynghorydd Carl John Cuss 1
Cynghorydd Mark Evans 2
Cynghorydd Julian Simmonds 0
Cynghorydd Ms Arianna Leonard 2
Cynghorydd Ann Gair 3
Cynghorydd Adrian Hussey 3
Cynghorydd Bob Owen 2
Cynghorydd Jon Scriven 0
Cynghorydd D. Tudor Davies 3
Cynghorydd John Eryl Roberts 1
Cynghorydd Tom Williams 1
Cynghorydd Robert Edward Chapman 1
Cynghorydd Shane Williams 1
Cynghorydd Ceri Wright 1
Cynghorydd Haydn Pritchard 1
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, 3 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth 3
Cynghorydd Mrs Teresa Parry 2
Cynghorydd David Thomas Hardacre 0
Cynghorydd Mrs June Stone 0
Cynghorydd John Bevan 0
Cynghorydd Mrs Margaret Eiddwen Sargent 1
Cynghorydd Mrs Patricia Cook 1
Cynghorydd Mike Adams 2
Cynghorydd Julian Simmonds 1
Cynghorydd Brenda Miles 2
Cynghorydd John Ridgewell 2
Cynghorydd Graham Simmonds 0
Cynghorydd Colin Peter Mann 2
Cynghorydd John Taylor 1
Cynghorydd Marina Chacon-Dawson 1
Cynghorydd Ceri Wright 1
Cynghorydd Anne Broughton-Pettit 1
Cynghorydd Mrs Eluned Stenner 0