Y cyngor a democratiaeth > Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyd-bwyllgor Craffu, <1%> cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Stephen Kent 1
Cynghorydd Colin Elsbury 1
Cynghorydd Mrs Patricia Cook 1
Cynghorydd Mike Adams 1
Cynghorydd Denver W.R. Preece 1
Cynghorydd Nigel Dix 1
Cynghorydd Carl John Cuss 1
Cynghorydd Donna Cushing 1
Cynghorydd Mark Evans 1
Cynghorydd Mrs Lisa Phipps 1
Cynghorydd Judith Ann Pritchard 1
Cynghorydd Ms Arianna Leonard 0
Cynghorydd Ann Gair 1
Cynghorydd Adrian Hussey 1
Cynghorydd Leeroy Jeremiah 0
Cynghorydd Bob Owen 1
Cynghorydd Andrew Whitcombe 1
Cynghorydd Walter Williams 0
Cynghorydd D. Tudor Davies 1
Cynghorydd John Eryl Roberts 1
Cynghorydd Mrs Dianne Price 0
Cynghorydd Colin Peter Mann 1
Cynghorydd Robert Edward Chapman 1
Cynghorydd Jill Winslade 1
Cynghorydd Shane Williams 1
Cynghorydd Ceri Wright 1
Cynghorydd Greg Ead 0
Cynghorydd Amanda McConnell 1
Cynghorydd Haydn Pritchard 1
Cynghorydd Mrs Christine Forehead 1
Cyngor, 6 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Stephen Kent 4
Cynghorydd Steve Skivens 2
Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth 4
Cynghorydd Alan Gerald Higgs 0
Cynghorydd Mrs Teresa Parry 3
Cynghorydd David Thomas Hardacre 0
Cynghorydd Roy Saralis 4
Cynghorydd Mrs June Stone 1
Cynghorydd Alan Collis 2
Cynghorydd Nigel George 5
Cynghorydd John Bevan 0
Cynghorydd Colin Elsbury 3
Cynghorydd Mrs Margaret Eiddwen Sargent 0
Cynghorydd Ms Philippa Leonard 5
Cynghorydd Derek Havard 2
Cynghorydd Lindsay Geoffrey Whittle 5
Cynghorydd James Emmanuel Fussell 3
Cynghorydd Mrs Patricia Cook 1
Cynghorydd Mike Adams 5
Cynghorydd Colin Gordon 5
Cynghorydd Denver W.R. Preece 5
Cynghorydd Nigel Dix 5
Cynghorydd Carl John Cuss 5
Cynghorydd Donna Cushing 3
Cynghorydd Gez Kirby 3
Cynghorydd Mark Evans 5
Cynghorydd Julian Simmonds 5
Cynghorydd Sean Morgan 5
Cynghorydd Mrs Lisa Phipps 4
Cynghorydd Judith Ann Pritchard 1
Cynghorydd David Harse 2
Cynghorydd Mrs Philippa Marsden 3
Cynghorydd Gaynor Denise Oliver 0
Cynghorydd Ms Arianna Leonard 5
Cynghorydd Lindsey Harding 3
Cynghorydd Carol Andrews 5
Cynghorydd Mrs Carmen Bezzina 1
Cynghorydd Shayne Cook 3
Cynghorydd Mike Davies 1
Cynghorydd Kevin Etheridge 5
Cynghorydd Andrew Farina-Childs 5
Cynghorydd Ann Gair 4
Cynghorydd Adrian Hussey 5
Cynghorydd Vincent James 1
Cynghorydd Leeroy Jeremiah 5
Cynghorydd Brenda Miles 5
Cynghorydd Bob Owen 4
Cynghorydd John Ridgewell 3
Cynghorydd Jon Scriven 2
Cynghorydd Graham Simmonds 0
Cynghorydd Carl Thomas 4
Cynghorydd Andrew Whitcombe 5
Cynghorydd Ross Whiting 3
Cynghorydd Walter Williams 5
Cynghorydd Ben Zaplatynski 2
Cynghorydd Robert William Gough 2
Cynghorydd D. Tudor Davies 5
Cynghorydd John Eryl Roberts 5
Cynghorydd Tom Williams 3
Cynghorydd Mrs Dianne Price 2
Cynghorydd Colin Peter Mann 4
Cynghorydd Jan Jones 1
Cynghorydd Charlotte Bishop 5
Cynghorydd John Taylor 5
Cynghorydd Robert Edward Chapman 1
Cynghorydd Janine Reed 1
Cynghorydd Jill Winslade 1
Cynghorydd Marina Chacon-Dawson 1
Cynghorydd Wynne David 3
Cynghorydd Teresa Heron 1
Cynghorydd Shane Williams 1
Cynghorydd Kristian Woodland 1
Cynghorydd Mansel Powell 2
Cynghorydd Jo Rao 0
Cynghorydd Gary Enright 0
Cynghorydd Ceri Wright 1
Cynghorydd Jim Sadler 1
Cynghorydd Greg Ead 1
Cynghorydd Dawn Ingram-Jones 1
Cynghorydd Amanda McConnell 1
Cynghorydd Chris Morgan 1
Cynghorydd Haydn Pritchard 1
Cynghorydd Anne Broughton-Pettit 1
Cynghorydd Gary Johnston 5
Cynghorydd Alan Patrick Angel 5
Cynghorydd Phillip J. Bevan 1
Cynghorydd Martyn Paul James 3
Cynghorydd Mrs Christine Forehead 4
Cynghorydd Mrs Eluned Stenner 5
Cynghorydd Miss Elaine Forehead 4
Cynghorydd Kevin Dawson 0
Cynghorydd James Pritchard 5
Cynghorydd Mrs Barbara Avril Jones 2
Cynghorydd David Vincent Poole 0
Fforwm Mynediad Lleol Caerffili, 2 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Nigel George 1
Cynghorydd Walter Williams 0
Cynghorydd Chris Morgan 0
Is-bwyllgor Tacsi a Chyffredinol, 5 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Mrs Patricia Cook 1
Cynghorydd Mike Adams 1
Cynghorydd Colin Gordon 1
Cynghorydd Donna Cushing 2
Cynghorydd David Harse 2
Cynghorydd Mike Davies 1
Cynghorydd Walter Williams 3
Cynghorydd John Eryl Roberts 2
Cynghorydd Jan Jones 1
Cynghorydd Wynne David 1
Is-bwyllgor Trwyddedu a Gamblo, <1%> cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Mike Adams 1
Cynghorydd Donna Cushing 1
Cynghorydd Walter Williams 1
Panel Grantiau i'r Sector Gwirfoddol, 2 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Alan Gerald Higgs 0
Cynghorydd David Thomas Hardacre 0
Cynghorydd Mrs Patricia Cook 0
Cynghorydd Denver W.R. Preece 2
Cynghorydd Judith Ann Pritchard 1
Cynghorydd Gaynor Denise Oliver 0
Cynghorydd Ms Arianna Leonard 0
Cynghorydd Carol Andrews 0
Cynghorydd Mike Davies 1
Cynghorydd Andrew Farina-Childs 1
Cynghorydd Ann Gair 2
Cynghorydd Leeroy Jeremiah 2
Cynghorydd John Ridgewell 0
Cynghorydd Walter Williams 1
Cynghorydd Ben Zaplatynski 1
Cynghorydd Robert William Gough 1
Cynghorydd John Eryl Roberts 0
Cynghorydd John Taylor 1
Cynghorydd Janine Reed 1
Cynghorydd Marina Chacon-Dawson 1
Cynghorydd Teresa Heron 1
Cynghorydd Jo Rao 0
Cynghorydd Gary Enright 1
Cynghorydd Dawn Ingram-Jones 1
Cynghorydd Anne Broughton-Pettit 1
Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio, 3 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Alan Gerald Higgs 0
Cynghorydd John Bevan 0
Cynghorydd Colin Elsbury 0
Cynghorydd Mrs Margaret Eiddwen Sargent 0
Cynghorydd Ms Philippa Leonard 1
Cynghorydd Mrs Patricia Cook 1
Cynghorydd Mike Adams 1
Cynghorydd Donna Cushing 3
Cynghorydd Gez Kirby 1
Cynghorydd Mrs Lisa Phipps 2
Cynghorydd Judith Ann Pritchard 2
Cynghorydd Gaynor Denise Oliver 0
Cynghorydd Lindsey Harding 1
Cynghorydd Adrian Hussey 2
Cynghorydd Leeroy Jeremiah 0
Cynghorydd Bob Owen 3
Cynghorydd John Ridgewell 1
Cynghorydd Andrew Whitcombe 2
Cynghorydd Walter Williams 2
Cynghorydd Ben Zaplatynski 0
Cynghorydd Robert William Gough 1
Cynghorydd Mrs Dianne Price 0
Cynghorydd Colin Peter Mann 1
Cynghorydd Jill Winslade 2
Cynghorydd Shane Williams 2
Cynghorydd Greg Ead 2
Cynghorydd Amanda McConnell 2
Cynghorydd Mrs Christine Forehead 2
Pwyllgor Craffu’r Gwasanaethau Cymdeithasol, 4 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Steve Skivens 2
Cynghorydd Mrs June Stone 0
Cynghorydd John Bevan 0
Cynghorydd Mrs Patricia Cook 2
Cynghorydd Denver W.R. Preece 1
Cynghorydd Donna Cushing 3
Cynghorydd Mark Evans 3
Cynghorydd Judith Ann Pritchard 2
Cynghorydd David Harse 2
Cynghorydd Ms Arianna Leonard 2
Cynghorydd Mrs Carmen Bezzina 1
Cynghorydd Kevin Etheridge 2
Cynghorydd Ann Gair 1
Cynghorydd Vincent James 0
Cynghorydd Leeroy Jeremiah 1
Cynghorydd Carl Thomas 1
Cynghorydd Walter Williams 1
Cynghorydd Mrs Dianne Price 0
Cynghorydd Charlotte Bishop 2
Cynghorydd Robert Edward Chapman 2
Cynghorydd Marina Chacon-Dawson 2
Cynghorydd Teresa Heron 2
Cynghorydd Jo Rao 0
Cynghorydd Anne Broughton-Pettit 2
Cynghorydd Alan Patrick Angel 1
Pwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol, 2 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth 1
Cynghorydd Alan Gerald Higgs 0
Cynghorydd Mrs Teresa Parry 1
Cynghorydd Mrs June Stone 0
Cynghorydd Alan Collis 1
Cynghorydd John Bevan 0
Cynghorydd Lindsay Geoffrey Whittle 1
Cynghorydd James Emmanuel Fussell 1
Cynghorydd Mrs Patricia Cook 1
Cynghorydd Colin Gordon 1
Cynghorydd Denver W.R. Preece 1
Cynghorydd David Harse 0
Cynghorydd Shayne Cook 1
Cynghorydd Kevin Etheridge 2
Cynghorydd Walter Williams 1
Cynghorydd Robert William Gough 1
Cynghorydd Mrs Dianne Price 0
Cynghorydd Robert Edward Chapman 1
Cynghorydd Jill Winslade 1
Cynghorydd Shane Williams 1
Cynghorydd Jim Sadler 1
Cynghorydd Haydn Pritchard 1
Cynghorydd Mrs Eluned Stenner 1
Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, <1%> cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Mrs Margaret Eiddwen Sargent 0
Cynghorydd Gez Kirby 1
Cynghorydd Gaynor Denise Oliver 0
Cynghorydd Carol Andrews 1
Cynghorydd Andrew Farina-Childs 1
Cynghorydd Adrian Hussey 1
Cynghorydd Leeroy Jeremiah 1
Cynghorydd Carl Thomas 0
Cynghorydd Andrew Whitcombe 1
Cynghorydd Walter Williams 1
Cynghorydd D. Tudor Davies 1
Cynghorydd Colin Peter Mann 1
Cynghorydd Wynne David 0
Cynghorydd Phillip J. Bevan 1
Cynghorydd Martyn Paul James 1
Cynghorydd Mrs Christine Forehead 1
Pwyllgor Iechyd a Diogelwch Corfforaethol, 2 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Stephen Kent 1
Cynghorydd Mike Adams 1
Cynghorydd Walter Williams 1
Cynghorydd Robert Edward Chapman 1
Cynghorydd Marina Chacon-Dawson 1
Cynghorydd Gary Enright 1
Cynghorydd Jim Sadler 1
Pwyllgor Tacsi a Chyffredinol, <1%> cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth 1
Cynghorydd Mrs June Stone 0
Cynghorydd John Bevan 0
Cynghorydd Mike Adams 1
Cynghorydd Denver W.R. Preece 0
Cynghorydd Donna Cushing 0
Cynghorydd Julian Simmonds 0
Cynghorydd David Harse 0
Cynghorydd Mike Davies 0
Cynghorydd Walter Williams 1
Cynghorydd John Eryl Roberts 1
Cynghorydd Mrs Dianne Price 0
Cynghorydd Wynne David 0
Cynghorydd Phillip J. Bevan 0