Y cyngor a democratiaeth > Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyd-bwyllgor Craffu, <1%> cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Stephen Kent 1
Cynghorydd Steve Skivens 0
Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth 1
Cynghorydd Alan Gerald Higgs 0
Cynghorydd Mrs Teresa Parry 1
Cynghorydd David Thomas Hardacre 0
Cynghorydd Roy Saralis 1
Cynghorydd Mrs June Stone 0
Cynghorydd Alan Collis 1
Cynghorydd John Bevan 0
Cynghorydd Colin Elsbury 0
Cynghorydd Mrs Margaret Eiddwen Sargent 0
Cynghorydd Ms Philippa Leonard 1
Cynghorydd Derek Havard 1
Cynghorydd Lindsay Geoffrey Whittle 1
Cynghorydd Mike Adams 1
Cynghorydd Denver W.R. Preece 1
Cynghorydd Carl John Cuss 1
Cynghorydd Donna Cushing 1
Cynghorydd Gez Kirby 1
Cynghorydd Mark Evans 1
Cynghorydd Julian Simmonds 1
Cynghorydd Sean Morgan 1
Cynghorydd David Harse 0
Cynghorydd Gaynor Denise Oliver 0
Cynghorydd Ms Arianna Leonard 1
Cynghorydd Lindsey Harding 1
Cynghorydd Carol Andrews 1
Cynghorydd Mrs Carmen Bezzina 1
Cynghorydd Kevin Etheridge 1
Cynghorydd Andrew Farina-Childs 1
Cynghorydd Ann Gair 1
Cynghorydd Adrian Hussey 1
Cynghorydd Vincent James 1
Cynghorydd Leeroy Jeremiah 1
Cynghorydd Brenda Miles 1
Cynghorydd Bob Owen 0
Cynghorydd John Ridgewell 1
Cynghorydd Jon Scriven 0
Cynghorydd Graham Simmonds 0
Cynghorydd Carl Thomas 0
Cynghorydd Walter Williams 1
Cynghorydd Ben Zaplatynski 1
Cynghorydd Robert William Gough 1
Cynghorydd D. Tudor Davies 1
Cynghorydd John Eryl Roberts 1
Cynghorydd Tom Williams 1
Cynghorydd Mrs Dianne Price 0
Cynghorydd Colin Peter Mann 1
Cynghorydd Charlotte Bishop 0
Cynghorydd John Taylor 1
Cynghorydd Wynne David 1
Cynghorydd Gary Johnston 1
Cynghorydd Alan Patrick Angel 1
Cynghorydd Phillip J. Bevan 0
Cynghorydd Martyn Paul James 0
Cynghorydd Mrs Christine Forehead 0
Cynghorydd Miss Elaine Forehead 1
Cynghorydd Mrs Barbara Avril Jones 0
Cyd-Bwyllgor Craffu Cytundeb Dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, 2 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd John Ridgewell 0
Cyngor, 6 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Stephen Kent 5
Cynghorydd Steve Skivens 3
Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth 4
Cynghorydd Alan Gerald Higgs 0
Cynghorydd Mrs Teresa Parry 3
Cynghorydd David Thomas Hardacre 0
Cynghorydd Roy Saralis 4
Cynghorydd Mrs June Stone 1
Cynghorydd Alan Collis 3
Cynghorydd Nigel George 5
Cynghorydd John Bevan 0
Cynghorydd Colin Elsbury 4
Cynghorydd Mrs Margaret Eiddwen Sargent 0
Cynghorydd Ms Philippa Leonard 5
Cynghorydd Derek Havard 3
Cynghorydd Lindsay Geoffrey Whittle 5
Cynghorydd James Emmanuel Fussell 3
Cynghorydd Mike Adams 5
Cynghorydd Colin Gordon 5
Cynghorydd Denver W.R. Preece 5
Cynghorydd Nigel Dix 5
Cynghorydd Carl John Cuss 5
Cynghorydd Donna Cushing 3
Cynghorydd Gez Kirby 4
Cynghorydd Mark Evans 5
Cynghorydd Julian Simmonds 5
Cynghorydd Sean Morgan 5
Cynghorydd Mrs Lisa Phipps 5
Cynghorydd David Harse 2
Cynghorydd Mrs Philippa Marsden 4
Cynghorydd Gaynor Denise Oliver 0
Cynghorydd Ms Arianna Leonard 5
Cynghorydd Lindsey Harding 4
Cynghorydd Carol Andrews 5
Cynghorydd Mrs Carmen Bezzina 2
Cynghorydd Shayne Cook 3
Cynghorydd Mike Davies 2
Cynghorydd Kevin Etheridge 5
Cynghorydd Andrew Farina-Childs 5
Cynghorydd Ann Gair 4
Cynghorydd Adrian Hussey 5
Cynghorydd Vincent James 1
Cynghorydd Leeroy Jeremiah 5
Cynghorydd Brenda Miles 5
Cynghorydd Bob Owen 4
Cynghorydd John Ridgewell 4
Cynghorydd Jon Scriven 3
Cynghorydd Graham Simmonds 0
Cynghorydd Carl Thomas 3
Cynghorydd Andrew Whitcombe 5
Cynghorydd Ross Whiting 4
Cynghorydd Walter Williams 5
Cynghorydd Ben Zaplatynski 3
Cynghorydd Robert William Gough 3
Cynghorydd D. Tudor Davies 5
Cynghorydd John Eryl Roberts 5
Cynghorydd Tom Williams 4
Cynghorydd Mrs Dianne Price 2
Cynghorydd Colin Peter Mann 4
Cynghorydd Charlotte Bishop 5
Cynghorydd John Taylor 5
Cynghorydd Wynne David 4
Cynghorydd Mansel Powell 1
Cynghorydd Gary Johnston 5
Cynghorydd Alan Patrick Angel 5
Cynghorydd Phillip J. Bevan 2
Cynghorydd Martyn Paul James 3
Cynghorydd Mrs Christine Forehead 4
Cynghorydd Mrs Eluned Stenner 5
Cynghorydd Miss Elaine Forehead 4
Cynghorydd Kevin Dawson 1
Cynghorydd James Pritchard 5
Cynghorydd Mrs Barbara Avril Jones 3
Cynghorydd David Vincent Poole 0
Grŵp Gorchwyl Meysydd Parcio Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, 2 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Ms Philippa Leonard 0
Cynghorydd Denver W.R. Preece 0
Cynghorydd Nigel Dix 0
Cynghorydd Sean Morgan 0
Cynghorydd Adrian Hussey 0
Cynghorydd Bob Owen 0
Cynghorydd John Ridgewell 0
Cynghorydd Graham Simmonds 0
Cynghorydd Walter Williams 0
Cynghorydd John Eryl Roberts 0
Cynghorydd John Taylor 0
Panel Grantiau i'r Sector Gwirfoddol, <1%> cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Alan Gerald Higgs 0
Cynghorydd David Thomas Hardacre 0
Cynghorydd Denver W.R. Preece 1
Cynghorydd Gaynor Denise Oliver 0
Cynghorydd Ms Arianna Leonard 0
Cynghorydd Carol Andrews 0
Cynghorydd Mike Davies 1
Cynghorydd Andrew Farina-Childs 1
Cynghorydd Ann Gair 1
Cynghorydd Leeroy Jeremiah 1
Cynghorydd John Ridgewell 0
Cynghorydd Ben Zaplatynski 1
Cynghorydd Robert William Gough 1
Cynghorydd John Eryl Roberts 0
Cynghorydd John Taylor 1
Pwyllgor Apwyntiadau, 2 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth 1
Cynghorydd Colin Gordon 1
Cynghorydd Julian Simmonds 0
Cynghorydd Bob Owen 0
Cynghorydd John Ridgewell 1
Cynghorydd Colin Peter Mann 1
Cynghorydd John Taylor 1
Cynghorydd Wynne David 0
Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio, 4 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Alan Gerald Higgs 0
Cynghorydd John Bevan 0
Cynghorydd Colin Elsbury 2
Cynghorydd Mrs Margaret Eiddwen Sargent 0
Cynghorydd Ms Philippa Leonard 3
Cynghorydd Mike Adams 3
Cynghorydd Donna Cushing 2
Cynghorydd Gez Kirby 3
Cynghorydd Gaynor Denise Oliver 0
Cynghorydd Lindsey Harding 3
Cynghorydd Shayne Cook 0
Cynghorydd Bob Owen 3
Cynghorydd John Ridgewell 3
Cynghorydd Walter Williams 2
Cynghorydd Ben Zaplatynski 1
Cynghorydd Robert William Gough 1
Cynghorydd Mrs Dianne Price 1
Pwyllgor Cynllunio, 5 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth 5
Cynghorydd Alan Gerald Higgs 0
Cynghorydd Roy Saralis 5
Cynghorydd John Bevan 0
Cynghorydd James Emmanuel Fussell 5
Cynghorydd Mike Adams 5
Cynghorydd Nigel Dix 5
Cynghorydd Julian Simmonds 4
Cynghorydd Lindsey Harding 4
Cynghorydd Carol Andrews 3
Cynghorydd Mike Davies 5
Cynghorydd Adrian Hussey 4
Cynghorydd Brenda Miles 4
Cynghorydd John Ridgewell 5
Cynghorydd Robert William Gough 4
Cynghorydd John Taylor 5
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, 3 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth 2
Cynghorydd Mrs Teresa Parry 1
Cynghorydd David Thomas Hardacre 0
Cynghorydd Mrs June Stone 0
Cynghorydd John Bevan 0
Cynghorydd Mrs Margaret Eiddwen Sargent 1
Cynghorydd Mike Adams 2
Cynghorydd Julian Simmonds 1
Cynghorydd Brenda Miles 2
Cynghorydd John Ridgewell 2
Cynghorydd Graham Simmonds 0
Cynghorydd Colin Peter Mann 2