Y cyngor a democratiaeth > Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyd-bwyllgor Craffu, <1%> cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Stephen Kent 1
Cynghorydd Steve Skivens 0
Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth 1
Cynghorydd Alan Gerald Higgs 0
Cynghorydd Mrs Teresa Parry 1
Cynghorydd David Thomas Hardacre 0
Cynghorydd Roy Saralis 1
Cynghorydd Mrs June Stone 0
Cynghorydd Alan Collis 1
Cynghorydd John Bevan 0
Cynghorydd Colin Elsbury 0
Cynghorydd Mrs Margaret Eiddwen Sargent 0
Cynghorydd Ms Philippa Leonard 1
Cynghorydd Derek Havard 1
Cynghorydd Lindsay Geoffrey Whittle 1
Cynghorydd Mike Adams 1
Cynghorydd Denver W.R. Preece 1
Cynghorydd Carl John Cuss 1
Cynghorydd Donna Cushing 1
Cynghorydd Gez Kirby 1
Cynghorydd Mark Evans 1
Cynghorydd Julian Simmonds 1
Cynghorydd Sean Morgan 1
Cynghorydd David Harse 0
Cynghorydd Gaynor Denise Oliver 0
Cynghorydd Ms Arianna Leonard 1
Cynghorydd Lindsey Harding 1
Cynghorydd Carol Andrews 1
Cynghorydd Mrs Carmen Bezzina 1
Cynghorydd Kevin Etheridge 1
Cynghorydd Andrew Farina-Childs 1
Cynghorydd Ann Gair 1
Cynghorydd Adrian Hussey 1
Cynghorydd Vincent James 1
Cynghorydd Leeroy Jeremiah 1
Cynghorydd Brenda Miles 1
Cynghorydd Bob Owen 0
Cynghorydd John Ridgewell 1
Cynghorydd Jon Scriven 0
Cynghorydd Graham Simmonds 0
Cynghorydd Carl Thomas 0
Cynghorydd Walter Williams 1
Cynghorydd Ben Zaplatynski 1
Cynghorydd Robert William Gough 1
Cynghorydd D. Tudor Davies 1
Cynghorydd John Eryl Roberts 1
Cynghorydd Tom Williams 1
Cynghorydd Mrs Dianne Price 0
Cynghorydd Colin Peter Mann 1
Cynghorydd Charlotte Bishop 0
Cynghorydd John Taylor 1
Cynghorydd Wynne David 1
Cynghorydd Gary Johnston 1
Cynghorydd Alan Patrick Angel 1
Cynghorydd Phillip J. Bevan 0
Cynghorydd Martyn Paul James 0
Cynghorydd Mrs Christine Forehead 0
Cynghorydd Miss Elaine Forehead 1
Cynghorydd Mrs Barbara Avril Jones 0
Cyngor, 7 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Stephen Kent 6
Cynghorydd Steve Skivens 3
Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth 5
Cynghorydd Alan Gerald Higgs 0
Cynghorydd Mrs Teresa Parry 4
Cynghorydd David Thomas Hardacre 0
Cynghorydd Roy Saralis 5
Cynghorydd Mrs June Stone 1
Cynghorydd Alan Collis 4
Cynghorydd Nigel George 6
Cynghorydd John Bevan 0
Cynghorydd Colin Elsbury 5
Cynghorydd Mrs Margaret Eiddwen Sargent 1
Cynghorydd Ms Philippa Leonard 6
Cynghorydd Derek Havard 3
Cynghorydd Lindsay Geoffrey Whittle 6
Cynghorydd James Emmanuel Fussell 3
Cynghorydd Mike Adams 6
Cynghorydd Colin Gordon 6
Cynghorydd Denver W.R. Preece 6
Cynghorydd Nigel Dix 5
Cynghorydd Carl John Cuss 6
Cynghorydd Donna Cushing 4
Cynghorydd Gez Kirby 5
Cynghorydd Mark Evans 6
Cynghorydd Julian Simmonds 6
Cynghorydd Sean Morgan 6
Cynghorydd Mrs Lisa Phipps 5
Cynghorydd David Harse 2
Cynghorydd Mrs Philippa Marsden 4
Cynghorydd Gaynor Denise Oliver 0
Cynghorydd Ms Arianna Leonard 6
Cynghorydd Lindsey Harding 5
Cynghorydd Carol Andrews 6
Cynghorydd Mrs Carmen Bezzina 3
Cynghorydd Shayne Cook 3
Cynghorydd Mike Davies 2
Cynghorydd Kevin Etheridge 6
Cynghorydd Andrew Farina-Childs 6
Cynghorydd Ann Gair 5
Cynghorydd Adrian Hussey 6
Cynghorydd Vincent James 2
Cynghorydd Leeroy Jeremiah 5
Cynghorydd Brenda Miles 5
Cynghorydd Bob Owen 5
Cynghorydd John Ridgewell 5
Cynghorydd Jon Scriven 3
Cynghorydd Graham Simmonds 0
Cynghorydd Carl Thomas 4
Cynghorydd Andrew Whitcombe 6
Cynghorydd Ross Whiting 5
Cynghorydd Walter Williams 6
Cynghorydd Ben Zaplatynski 4
Cynghorydd Robert William Gough 4
Cynghorydd D. Tudor Davies 6
Cynghorydd John Eryl Roberts 6
Cynghorydd Tom Williams 5
Cynghorydd Mrs Dianne Price 2
Cynghorydd Colin Peter Mann 5
Cynghorydd Charlotte Bishop 6
Cynghorydd John Taylor 5
Cynghorydd Wynne David 5
Cynghorydd Mansel Powell 1
Cynghorydd Gary Johnston 6
Cynghorydd Alan Patrick Angel 5
Cynghorydd Phillip J. Bevan 2
Cynghorydd Martyn Paul James 4
Cynghorydd Mrs Christine Forehead 5
Cynghorydd Mrs Eluned Stenner 6
Cynghorydd Miss Elaine Forehead 5
Cynghorydd Kevin Dawson 1
Cynghorydd James Pritchard 6
Cynghorydd Mrs Barbara Avril Jones 3
Cynghorydd David Vincent Poole 0
Grŵp Gorchwyl Meysydd Parcio Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, 2 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Ms Philippa Leonard 0
Cynghorydd Denver W.R. Preece 0
Cynghorydd Nigel Dix 0
Cynghorydd Sean Morgan 0
Cynghorydd Adrian Hussey 0
Cynghorydd Bob Owen 0
Cynghorydd John Ridgewell 0
Cynghorydd Graham Simmonds 0
Cynghorydd Walter Williams 0
Cynghorydd John Eryl Roberts 0
Cynghorydd John Taylor 0
Pwyllgor Apwyntiadau, 2 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth 1
Cynghorydd Colin Gordon 1
Cynghorydd Julian Simmonds 0
Cynghorydd Bob Owen 0
Cynghorydd John Ridgewell 1
Cynghorydd Colin Peter Mann 1
Cynghorydd John Taylor 1
Cynghorydd Wynne David 0
Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio, 5 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Alan Gerald Higgs 0
Cynghorydd John Bevan 0
Cynghorydd Colin Elsbury 2
Cynghorydd Mrs Margaret Eiddwen Sargent 0
Cynghorydd Ms Philippa Leonard 3
Cynghorydd Mrs Patricia Cook 1
Cynghorydd Mike Adams 3
Cynghorydd Donna Cushing 4
Cynghorydd Gez Kirby 3
Cynghorydd Mrs Lisa Phipps 2
Cynghorydd Judith Ann Pritchard 2
Cynghorydd Gaynor Denise Oliver 0
Cynghorydd Lindsey Harding 3
Cynghorydd Shayne Cook 0
Cynghorydd Adrian Hussey 2
Cynghorydd Leeroy Jeremiah 0
Cynghorydd Bob Owen 5
Cynghorydd John Ridgewell 3
Cynghorydd Andrew Whitcombe 2
Cynghorydd Walter Williams 4
Cynghorydd Ben Zaplatynski 1
Cynghorydd Robert William Gough 1
Cynghorydd Mrs Dianne Price 1
Cynghorydd Colin Peter Mann 1
Cynghorydd Jill Winslade 2
Cynghorydd Shane Williams 2
Cynghorydd Greg Ead 2
Cynghorydd Amanda McConnell 2
Cynghorydd Mrs Christine Forehead 2
Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd, 3 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Stephen Kent 3
Cynghorydd Mrs June Stone 0
Cynghorydd Alan Collis 1
Cynghorydd Colin Elsbury 3
Cynghorydd Mike Adams 3
Cynghorydd Denver W.R. Preece 3
Cynghorydd Nigel Dix 1
Cynghorydd Carl John Cuss 1
Cynghorydd Mark Evans 2
Cynghorydd Julian Simmonds 0
Cynghorydd Ms Arianna Leonard 2
Cynghorydd Ann Gair 3
Cynghorydd Adrian Hussey 3
Cynghorydd Bob Owen 2
Cynghorydd Jon Scriven 0
Cynghorydd D. Tudor Davies 3
Cynghorydd John Eryl Roberts 1
Cynghorydd Tom Williams 1
Cynghorydd Robert Edward Chapman 1
Cynghorydd Shane Williams 1
Cynghorydd Ceri Wright 1
Cynghorydd Haydn Pritchard 1