Y cyngor a democratiaeth > Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyd-bwyllgor Craffu, <1%> cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Stephen Kent 1
Cynghorydd Colin Elsbury 1
Cynghorydd Mrs Patricia Cook 1
Cynghorydd Mike Adams 1
Cynghorydd Denver W.R. Preece 1
Cynghorydd Nigel Dix 1
Cynghorydd Carl John Cuss 1
Cynghorydd Donna Cushing 1
Cynghorydd Mark Evans 1
Cynghorydd Mrs Lisa Phipps 1
Cynghorydd Judith Ann Pritchard 1
Cynghorydd Ms Arianna Leonard 0
Cynghorydd Ann Gair 1
Cynghorydd Adrian Hussey 1
Cynghorydd Leeroy Jeremiah 0
Cynghorydd Bob Owen 1
Cynghorydd Andrew Whitcombe 1
Cynghorydd Walter Williams 0
Cynghorydd D. Tudor Davies 1
Cynghorydd John Eryl Roberts 1
Cynghorydd Mrs Dianne Price 0
Cynghorydd Colin Peter Mann 1
Cynghorydd Robert Edward Chapman 1
Cynghorydd Jill Winslade 1
Cynghorydd Shane Williams 1
Cynghorydd Ceri Wright 1
Cynghorydd Greg Ead 0
Cynghorydd Amanda McConnell 1
Cynghorydd Haydn Pritchard 1
Cynghorydd Mrs Christine Forehead 1
Cyngor, 4 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Stephen Kent 3
Cynghorydd Steve Skivens 3
Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth 4
Cynghorydd Mrs Teresa Parry 3
Cynghorydd Roy Saralis 3
Cynghorydd Nigel George 4
Cynghorydd Colin Elsbury 3
Cynghorydd Ms Philippa Leonard 4
Cynghorydd Lindsay Geoffrey Whittle 4
Cynghorydd James Emmanuel Fussell 4
Cynghorydd Mrs Patricia Cook 3
Cynghorydd Mike Adams 3
Cynghorydd Colin Gordon 4
Cynghorydd Denver W.R. Preece 4
Cynghorydd Nigel Dix 3
Cynghorydd Carl John Cuss 4
Cynghorydd Donna Cushing 3
Cynghorydd Mark Evans 4
Cynghorydd Julian Simmonds 4
Cynghorydd Sean Morgan 4
Cynghorydd Mrs Lisa Phipps 3
Cynghorydd Judith Ann Pritchard 3
Cynghorydd David Harse 4
Cynghorydd Ms Arianna Leonard 3
Cynghorydd Carol Andrews 4
Cynghorydd Shayne Cook 4
Cynghorydd Kevin Etheridge 3
Cynghorydd Andrew Farina-Childs 4
Cynghorydd Ann Gair 4
Cynghorydd Adrian Hussey 4
Cynghorydd Leeroy Jeremiah 4
Cynghorydd Brenda Miles 4
Cynghorydd Bob Owen 3
Cynghorydd Jon Scriven 3
Cynghorydd Carl Thomas 4
Cynghorydd Andrew Whitcombe 3
Cynghorydd Walter Williams 4
Cynghorydd D. Tudor Davies 3
Cynghorydd John Eryl Roberts 4
Cynghorydd Mrs Dianne Price 2
Cynghorydd Colin Peter Mann 4
Cynghorydd Jan Jones 3
Cynghorydd Charlotte Bishop 4
Cynghorydd John Taylor 4
Cynghorydd Robert Edward Chapman 3
Cynghorydd Janine Reed 3
Cynghorydd Jill Winslade 3
Cynghorydd Marina Chacon-Dawson 3
Cynghorydd Teresa Heron 3
Cynghorydd Shane Williams 3
Cynghorydd Kristian Woodland 3
Cynghorydd Mansel Powell 4
Cynghorydd Jo Rao 2
Cynghorydd Gary Enright 2
Cynghorydd Ceri Wright 3
Cynghorydd Jim Sadler 3
Cynghorydd Greg Ead 3
Cynghorydd Dawn Ingram-Jones 3
Cynghorydd Amanda McConnell 3
Cynghorydd Chris Morgan 3
Cynghorydd Haydn Pritchard 3
Cynghorydd Anne Broughton-Pettit 3
Cynghorydd Gary Johnston 4
Cynghorydd Alan Patrick Angel 3
Cynghorydd Martyn Paul James 3
Cynghorydd Mrs Christine Forehead 2
Cynghorydd Mrs Eluned Stenner 4
Cynghorydd Miss Elaine Forehead 3
Cynghorydd James Pritchard 3
Is-bwyllgor Cyswllt â’r Cynghorau Cymunedol, <1%> cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Mrs Teresa Parry 0
Cynghorydd Nigel George 0
Cynghorydd Ms Philippa Leonard 0
Cynghorydd Lindsay Geoffrey Whittle 0
Cynghorydd Mrs Patricia Cook 0
Cynghorydd Colin Gordon 0
Cynghorydd Judith Ann Pritchard 0
Cynghorydd Kevin Etheridge 0
Cynghorydd Ann Gair 0
Cynghorydd Adrian Hussey 0
Cynghorydd Leeroy Jeremiah 0
Cynghorydd Carl Thomas 0
Cynghorydd Jill Winslade 0
Cynghorydd Teresa Heron 0
Cynghorydd Dawn Ingram-Jones 0
Cynghorydd Amanda McConnell 0
Cynghorydd Alan Patrick Angel 0
Panel Grantiau i'r Sector Gwirfoddol, <1%> cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Mrs Patricia Cook 0
Cynghorydd Denver W.R. Preece 1
Cynghorydd Judith Ann Pritchard 1
Cynghorydd Ann Gair 1
Cynghorydd Leeroy Jeremiah 1
Cynghorydd Walter Williams 1
Cynghorydd John Eryl Roberts 0
Cynghorydd John Taylor 0
Cynghorydd Janine Reed 1
Cynghorydd Marina Chacon-Dawson 1
Cynghorydd Teresa Heron 1
Cynghorydd Jo Rao 0
Cynghorydd Gary Enright 1
Cynghorydd Dawn Ingram-Jones 1
Cynghorydd Anne Broughton-Pettit 1
Pwyllgor Craffu Addysg, 2 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth 2
Cynghorydd Mrs Teresa Parry 2
Cynghorydd Colin Gordon 1
Cynghorydd Mrs Lisa Phipps 2
Cynghorydd Andrew Farina-Childs 2
Cynghorydd Ann Gair 1
Cynghorydd Brenda Miles 2
Cynghorydd John Eryl Roberts 2
Cynghorydd Charlotte Bishop 2
Cynghorydd Jill Winslade 2
Cynghorydd Marina Chacon-Dawson 1
Cynghorydd Kristian Woodland 2
Cynghorydd Mansel Powell 2
Cynghorydd Jo Rao 2
Cynghorydd Anne Broughton-Pettit 1
Cynghorydd Martyn Paul James 1
Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd, 2 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Stephen Kent 2
Cynghorydd Colin Elsbury 2
Cynghorydd Mike Adams 1
Cynghorydd Denver W.R. Preece 2
Cynghorydd Nigel Dix 2
Cynghorydd Carl John Cuss 2
Cynghorydd Mark Evans 2
Cynghorydd Ms Arianna Leonard 0
Cynghorydd Ann Gair 2
Cynghorydd Adrian Hussey 2
Cynghorydd D. Tudor Davies 2
Cynghorydd John Eryl Roberts 2
Cynghorydd Robert Edward Chapman 2
Cynghorydd Shane Williams 2
Cynghorydd Ceri Wright 2
Cynghorydd Haydn Pritchard 2