Y cyngor a democratiaeth > Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyngor, 6 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Stephen Kent 4
Cynghorydd Steve Skivens 4
Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth 6
Cynghorydd Alan Gerald Higgs 5
Cynghorydd Mrs Teresa Parry 5
Cynghorydd David Thomas Hardacre 0
Cynghorydd Roy Saralis 6
Cynghorydd Mrs June Stone 5
Cynghorydd Alan Collis 6
Cynghorydd Nigel George 6
Cynghorydd John Bevan 2
Cynghorydd Colin Elsbury 3
Cynghorydd Mrs Margaret Eiddwen Sargent 3
Cynghorydd Ms Philippa Leonard 5
Cynghorydd Derek Havard 5
Cynghorydd Lindsay Geoffrey Whittle 6
Cynghorydd James Emmanuel Fussell 4
Cynghorydd Mike Adams 6
Cynghorydd Colin Gordon 6
Cynghorydd Denver W.R. Preece 6
Cynghorydd Nigel Dix 5
Cynghorydd Carl John Cuss 6
Cynghorydd Donna Cushing 4
Cynghorydd Gez Kirby 6
Cynghorydd Mark Evans 6
Cynghorydd Julian Simmonds 4
Cynghorydd Sean Morgan 4
Cynghorydd Mrs Lisa Phipps 5
Cynghorydd David Harse 1
Cynghorydd Mrs Philippa Marsden 6
Cynghorydd Gaynor Denise Oliver 2
Cynghorydd Ms Arianna Leonard 4
Cynghorydd Lindsey Harding 6
Cynghorydd Lyndon John Binding 0
Cynghorydd Carol Andrews 6
Cynghorydd Mrs Carmen Bezzina 5
Cynghorydd Shayne Cook 6
Cynghorydd Mike Davies 4
Cynghorydd Kevin Etheridge 6
Cynghorydd Andrew Farina-Childs 4
Cynghorydd Ann Gair 6
Cynghorydd Adrian Hussey 6
Cynghorydd Vincent James 4
Cynghorydd Leeroy Jeremiah 4
Cynghorydd Brenda Miles 6
Cynghorydd Bob Owen 6
Cynghorydd John Ridgewell 5
Cynghorydd Jon Scriven 2
Cynghorydd Graham Simmonds 6
Cynghorydd Carl Thomas 5
Cynghorydd Andrew Whitcombe 6
Cynghorydd Ross Whiting 6
Cynghorydd Walter Williams 5
Cynghorydd Ben Zaplatynski 6
Cynghorydd Robert William Gough 4
Cynghorydd D. Tudor Davies 6
Cynghorydd John Eryl Roberts 6
Cynghorydd Tom Williams 6
Cynghorydd Mrs Dianne Price 2
Cynghorydd Colin Peter Mann 6
Cynghorydd Charlotte Bishop 3
Cynghorydd John Taylor 5
Cynghorydd Wynne David 4
Cynghorydd Gary Johnston 5
Cynghorydd Alan Patrick Angel 6
Cynghorydd Phillip J. Bevan 4
Cynghorydd Martyn Paul James 5
Cynghorydd Mrs Christine Forehead 5
Cynghorydd Mrs Eluned Stenner 6
Cynghorydd Miss Elaine Forehead 4
Cynghorydd Kevin Dawson 3
Cynghorydd James Pritchard 6
Cynghorydd Mrs Barbara Avril Jones 3
Cynghorydd David Vincent Poole 2
Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar fynd i'r afael â materion iechyd meddwl posibl ar ôl y pandemig, 2 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Donna Cushing 1
Cynghorydd Mark Evans 1
Cynghorydd Mrs Carmen Bezzina 1
Cynghorydd Kevin Etheridge 1
Cynghorydd Charlotte Bishop 0
Panel Apeliadau, 2 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Mrs Teresa Parry 1
Cynghorydd Kevin Etheridge 2
Cynghorydd Wynne David 2
Cynghorydd Alan Patrick Angel 1
Pwyllgor Craffu’r Gwasanaethau Cymdeithasol, 4 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Steve Skivens 3
Cynghorydd Mrs June Stone 1
Cynghorydd John Bevan 1
Cynghorydd Donna Cushing 3
Cynghorydd Mark Evans 3
Cynghorydd David Harse 0
Cynghorydd Ms Arianna Leonard 3
Cynghorydd Lyndon John Binding 1
Cynghorydd Mrs Carmen Bezzina 1
Cynghorydd Kevin Etheridge 2
Cynghorydd Ann Gair 2
Cynghorydd Vincent James 1
Cynghorydd Leeroy Jeremiah 3
Cynghorydd Carl Thomas 2
Cynghorydd Walter Williams 3
Cynghorydd Charlotte Bishop 1
Cynghorydd Alan Patrick Angel 3
Pwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol, 2 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth 2
Cynghorydd Alan Gerald Higgs 0
Cynghorydd Mrs Teresa Parry 1
Cynghorydd Mrs June Stone 0
Cynghorydd Alan Collis 2
Cynghorydd John Bevan 0
Cynghorydd Lindsay Geoffrey Whittle 2
Cynghorydd James Emmanuel Fussell 1
Cynghorydd David Harse 0
Cynghorydd Shayne Cook 1
Cynghorydd Kevin Etheridge 1
Cynghorydd Walter Williams 1
Cynghorydd Robert William Gough 1
Cynghorydd Mrs Dianne Price 1
Cynghorydd Mrs Eluned Stenner 0