Y cyngor a democratiaeth > Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyd-bwyllgor Craffu, 2 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Stephen Kent 1
Cynghorydd Steve Skivens 1
Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth 2
Cynghorydd Alan Gerald Higgs 0
Cynghorydd Mrs Teresa Parry 2
Cynghorydd David Thomas Hardacre 0
Cynghorydd Roy Saralis 2
Cynghorydd Mrs June Stone 0
Cynghorydd Alan Collis 2
Cynghorydd John Bevan 0
Cynghorydd Colin Elsbury 0
Cynghorydd Mrs Margaret Eiddwen Sargent 0
Cynghorydd Ms Philippa Leonard 2
Cynghorydd Derek Havard 1
Cynghorydd Lindsay Geoffrey Whittle 2
Cynghorydd Mike Adams 2
Cynghorydd Denver W.R. Preece 1
Cynghorydd Carl John Cuss 2
Cynghorydd Donna Cushing 2
Cynghorydd Gez Kirby 2
Cynghorydd Mark Evans 1
Cynghorydd Julian Simmonds 1
Cynghorydd Sean Morgan 2
Cynghorydd David Harse 0
Cynghorydd Gaynor Denise Oliver 0
Cynghorydd Ms Arianna Leonard 1
Cynghorydd Lindsey Harding 2
Cynghorydd Carol Andrews 1
Cynghorydd Mrs Carmen Bezzina 2
Cynghorydd Kevin Etheridge 2
Cynghorydd Andrew Farina-Childs 2
Cynghorydd Ann Gair 2
Cynghorydd Adrian Hussey 1
Cynghorydd Vincent James 1
Cynghorydd Leeroy Jeremiah 1
Cynghorydd Brenda Miles 2
Cynghorydd Bob Owen 1
Cynghorydd John Ridgewell 2
Cynghorydd Jon Scriven 0
Cynghorydd Graham Simmonds 0
Cynghorydd Carl Thomas 0
Cynghorydd Walter Williams 2
Cynghorydd Ben Zaplatynski 2
Cynghorydd Robert William Gough 1
Cynghorydd D. Tudor Davies 1
Cynghorydd John Eryl Roberts 2
Cynghorydd Tom Williams 1
Cynghorydd Mrs Dianne Price 0
Cynghorydd Colin Peter Mann 2
Cynghorydd Charlotte Bishop 0
Cynghorydd John Taylor 1
Cynghorydd Wynne David 1
Cynghorydd Gary Johnston 1
Cynghorydd Alan Patrick Angel 2
Cynghorydd Phillip J. Bevan 0
Cynghorydd Martyn Paul James 0
Cynghorydd Mrs Christine Forehead 0
Cynghorydd Miss Elaine Forehead 1
Cynghorydd Mrs Barbara Avril Jones 0
Cyngor, 4 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Stephen Kent 2
Cynghorydd Steve Skivens 3
Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth 4
Cynghorydd Alan Gerald Higgs 3
Cynghorydd Mrs Teresa Parry 3
Cynghorydd David Thomas Hardacre 1
Cynghorydd Roy Saralis 4
Cynghorydd Mrs June Stone 2
Cynghorydd Alan Collis 4
Cynghorydd Nigel George 4
Cynghorydd John Bevan 0
Cynghorydd Colin Elsbury 3
Cynghorydd Mrs Margaret Eiddwen Sargent 3
Cynghorydd Ms Philippa Leonard 4
Cynghorydd Derek Havard 3
Cynghorydd Lindsay Geoffrey Whittle 4
Cynghorydd James Emmanuel Fussell 4
Cynghorydd Mike Adams 4
Cynghorydd Colin Gordon 4
Cynghorydd Denver W.R. Preece 4
Cynghorydd Nigel Dix 4
Cynghorydd Carl John Cuss 4
Cynghorydd Donna Cushing 3
Cynghorydd Gez Kirby 4
Cynghorydd Mark Evans 4
Cynghorydd Julian Simmonds 1
Cynghorydd Sean Morgan 3
Cynghorydd Mrs Lisa Phipps 3
Cynghorydd David Harse 1
Cynghorydd Mrs Philippa Marsden 4
Cynghorydd Gaynor Denise Oliver 1
Cynghorydd Ms Arianna Leonard 2
Cynghorydd Lindsey Harding 4
Cynghorydd Carol Andrews 4
Cynghorydd Mrs Carmen Bezzina 4
Cynghorydd Shayne Cook 4
Cynghorydd Mike Davies 3
Cynghorydd Kevin Etheridge 4
Cynghorydd Andrew Farina-Childs 2
Cynghorydd Ann Gair 4
Cynghorydd Adrian Hussey 4
Cynghorydd Vincent James 1
Cynghorydd Leeroy Jeremiah 3
Cynghorydd Brenda Miles 4
Cynghorydd Bob Owen 4
Cynghorydd John Ridgewell 2
Cynghorydd Jon Scriven 2
Cynghorydd Graham Simmonds 3
Cynghorydd Carl Thomas 2
Cynghorydd Andrew Whitcombe 4
Cynghorydd Ross Whiting 4
Cynghorydd Walter Williams 4
Cynghorydd Ben Zaplatynski 4
Cynghorydd Robert William Gough 3
Cynghorydd D. Tudor Davies 4
Cynghorydd John Eryl Roberts 4
Cynghorydd Tom Williams 4
Cynghorydd Mrs Dianne Price 0
Cynghorydd Colin Peter Mann 4
Cynghorydd Charlotte Bishop 3
Cynghorydd John Taylor 3
Cynghorydd Wynne David 3
Cynghorydd Gary Johnston 3
Cynghorydd Alan Patrick Angel 3
Cynghorydd Phillip J. Bevan 2
Cynghorydd Martyn Paul James 3
Cynghorydd Mrs Christine Forehead 3
Cynghorydd Mrs Eluned Stenner 4
Cynghorydd Miss Elaine Forehead 3
Cynghorydd Kevin Dawson 2
Cynghorydd James Pritchard 4
Cynghorydd Mrs Barbara Avril Jones 2
Is-bwyllgor Cyswllt â’r Cynghorau Cymunedol, <1%> cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Alan Gerald Higgs 0
Cynghorydd Mrs Teresa Parry 1
Cynghorydd Mrs Margaret Eiddwen Sargent 0
Cynghorydd Ms Philippa Leonard 0
Cynghorydd Derek Havard 1
Cynghorydd Mike Adams 1
Cynghorydd Carol Andrews 0
Cynghorydd Andrew Farina-Childs 1
Cynghorydd Ann Gair 1
Cynghorydd Vincent James 1
Cynghorydd Leeroy Jeremiah 1
Cynghorydd Carl Thomas 0
Cynghorydd Ross Whiting 1
Cynghorydd Ben Zaplatynski 1
Cynghorydd Colin Peter Mann 1
Cynghorydd Alan Patrick Angel 0
Cynghorydd Martyn Paul James 0
Panel Grantiau i'r Sector Gwirfoddol, <1%> cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Alan Gerald Higgs 0
Cynghorydd David Thomas Hardacre 0
Cynghorydd Denver W.R. Preece 1
Cynghorydd Gaynor Denise Oliver 0
Cynghorydd Ms Arianna Leonard 0
Cynghorydd Carol Andrews 1
Cynghorydd Mike Davies 1
Cynghorydd Andrew Farina-Childs 1
Cynghorydd Ann Gair 1
Cynghorydd Leeroy Jeremiah 0
Cynghorydd John Ridgewell 1
Cynghorydd Ben Zaplatynski 1
Cynghorydd Robert William Gough 1
Cynghorydd John Eryl Roberts 1
Cynghorydd John Taylor 0
Pwyllgor Craffu Addysg, 4 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth 3
Cynghorydd Mrs Teresa Parry 4
Cynghorydd David Thomas Hardacre 0
Cynghorydd Mrs June Stone 1
Cynghorydd Alan Collis 4
Cynghorydd Derek Havard 3
Cynghorydd Julian Simmonds 0
Cynghorydd Gaynor Denise Oliver 0
Cynghorydd Carol Andrews 4
Cynghorydd Andrew Farina-Childs 4
Cynghorydd Brenda Miles 4
Cynghorydd John Eryl Roberts 4
Cynghorydd Wynne David 2
Cynghorydd Phillip J. Bevan 4
Cynghorydd Martyn Paul James 1
Cynghorydd James Pritchard 0
Cynghorydd Mrs Barbara Avril Jones 0
Pwyllgor Cynllunio, 6 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth 5
Cynghorydd Alan Gerald Higgs 3
Cynghorydd Roy Saralis 6
Cynghorydd John Bevan 2
Cynghorydd James Emmanuel Fussell 3
Cynghorydd Mike Adams 5
Cynghorydd Nigel Dix 6
Cynghorydd Julian Simmonds 1
Cynghorydd Lindsey Harding 6
Cynghorydd Carol Andrews 6
Cynghorydd Mike Davies 5
Cynghorydd Adrian Hussey 5
Cynghorydd Brenda Miles 4
Cynghorydd John Ridgewell 6
Cynghorydd Robert William Gough 4
Cynghorydd John Taylor 6
Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, <1%> cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Mrs Margaret Eiddwen Sargent 1
Cynghorydd Gez Kirby 1
Cynghorydd Gaynor Denise Oliver 0
Cynghorydd Carol Andrews 1
Cynghorydd Andrew Farina-Childs 0
Cynghorydd Adrian Hussey 1
Cynghorydd Leeroy Jeremiah 1
Cynghorydd Carl Thomas 0
Cynghorydd Walter Williams 1
Cynghorydd D. Tudor Davies 1
Cynghorydd Colin Peter Mann 1
Cynghorydd Wynne David 1
Cynghorydd Phillip J. Bevan 0
Cynghorydd Martyn Paul James 1
Cynghorydd Mrs Christine Forehead 0