Y cyngor a democratiaeth > Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyd-bwyllgor Craffu, 4 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Stephen Kent 3
Cynghorydd Steve Skivens 2
Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth 3
Cynghorydd Mrs Teresa Parry 2
Cynghorydd Roy Saralis 1
Cynghorydd Colin Elsbury 2
Cynghorydd Lindsay Geoffrey Whittle 3
Cynghorydd James Emmanuel Fussell 1
Cynghorydd Mrs Patricia Cook 2
Cynghorydd Mike Adams 3
Cynghorydd Colin Gordon 2
Cynghorydd Denver W.R. Preece 1
Cynghorydd Nigel Dix 2
Cynghorydd Carl John Cuss 3
Cynghorydd Donna Cushing 2
Cynghorydd Mark Evans 3
Cynghorydd Julian Simmonds 1
Cynghorydd Mrs Lisa Phipps 1
Cynghorydd Judith Ann Pritchard 3
Cynghorydd David Harse 3
Cynghorydd Ms Arianna Leonard 3
Cynghorydd Kevin Etheridge 2
Cynghorydd Andrew Farina-Childs 3
Cynghorydd Ann Gair 2
Cynghorydd Adrian Hussey 2
Cynghorydd Leeroy Jeremiah 2
Cynghorydd Brenda Miles 2
Cynghorydd Bob Owen 3
Cynghorydd Jon Scriven 0
Cynghorydd Carl Thomas 3
Cynghorydd Andrew Whitcombe 2
Cynghorydd Walter Williams 3
Cynghorydd D. Tudor Davies 3
Cynghorydd John Eryl Roberts 3
Cynghorydd Mrs Dianne Price 0
Cynghorydd Colin Peter Mann 2
Cynghorydd Jan Jones 0
Cynghorydd Charlotte Bishop 3
Cynghorydd John Taylor 1
Cynghorydd Robert Edward Chapman 3
Cynghorydd Janine Reed 0
Cynghorydd Jill Winslade 2
Cynghorydd Marina Chacon-Dawson 3
Cynghorydd Teresa Heron 3
Cynghorydd Shane Williams 3
Cynghorydd Kristian Woodland 3
Cynghorydd Mansel Powell 3
Cynghorydd Jo Rao 2
Cynghorydd Gary Enright 3
Cynghorydd Ceri Wright 1
Cynghorydd Greg Ead 3
Cynghorydd Dawn Ingram-Jones 3
Cynghorydd Amanda McConnell 3
Cynghorydd Haydn Pritchard 3
Cynghorydd Anne Broughton-Pettit 2
Cynghorydd Gary Johnston 3
Cynghorydd Alan Patrick Angel 0
Councillor Elizabeth Davies 1
Cynghorydd Martyn Paul James 2
Cynghorydd Mrs Christine Forehead 3
Cynghorydd Mrs Eluned Stenner 1
Cynghorydd Miss Elaine Forehead 1
Cyngor, 3 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Stephen Kent 3
Cynghorydd Steve Skivens 3
Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth 2
Cynghorydd Mrs Teresa Parry 3
Cynghorydd Roy Saralis 3
Cynghorydd Nigel George 2
Cynghorydd Colin Elsbury 2
Cynghorydd Ms Philippa Leonard 3
Cynghorydd Lindsay Geoffrey Whittle 3
Cynghorydd James Emmanuel Fussell 3
Cynghorydd Mrs Patricia Cook 3
Cynghorydd Mike Adams 3
Cynghorydd Colin Gordon 3
Cynghorydd Denver W.R. Preece 3
Cynghorydd Nigel Dix 0
Cynghorydd Carl John Cuss 3
Cynghorydd Donna Cushing 3
Cynghorydd Mark Evans 3
Cynghorydd Julian Simmonds 2
Cynghorydd Sean Morgan 3
Cynghorydd Mrs Lisa Phipps 3
Cynghorydd Judith Ann Pritchard 3
Cynghorydd David Harse 3
Cynghorydd Ms Arianna Leonard 3
Cynghorydd Carol Andrews 3
Cynghorydd Shayne Cook 3
Cynghorydd Kevin Etheridge 2
Cynghorydd Andrew Farina-Childs 3
Cynghorydd Ann Gair 2
Cynghorydd Adrian Hussey 3
Cynghorydd Leeroy Jeremiah 3
Cynghorydd Brenda Miles 3
Cynghorydd Bob Owen 1
Cynghorydd Jon Scriven 1
Cynghorydd Carl Thomas 3
Cynghorydd Andrew Whitcombe 2
Cynghorydd Walter Williams 3
Cynghorydd D. Tudor Davies 2
Cynghorydd John Eryl Roberts 2
Cynghorydd Mrs Dianne Price 1
Cynghorydd Colin Peter Mann 3
Cynghorydd Jan Jones 2
Cynghorydd Charlotte Bishop 3
Cynghorydd John Taylor 3
Cynghorydd Robert Edward Chapman 3
Cynghorydd Janine Reed 2
Cynghorydd Jill Winslade 2
Cynghorydd Marina Chacon-Dawson 3
Cynghorydd Teresa Heron 3
Cynghorydd Shane Williams 3
Cynghorydd Kristian Woodland 2
Cynghorydd Mansel Powell 3
Cynghorydd Jo Rao 3
Cynghorydd Gary Enright 3
Cynghorydd Ceri Wright 3
Cynghorydd Greg Ead 3
Cynghorydd Dawn Ingram-Jones 3
Cynghorydd Amanda McConnell 3
Cynghorydd Chris Morgan 3
Cynghorydd Haydn Pritchard 3
Cynghorydd Anne Broughton-Pettit 1
Cynghorydd Gary Johnston 3
Cynghorydd Alan Patrick Angel 2
Councillor Elizabeth Davies 2
Cynghorydd Martyn Paul James 3
Cynghorydd Mrs Christine Forehead 2
Cynghorydd Mrs Eluned Stenner 3
Cynghorydd Miss Elaine Forehead 3
Cynghorydd James Pritchard 3
Gweithgor Cangen Crymlyn - Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu, 2 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Nigel George 1
Cynghorydd Ms Philippa Leonard 1
Cynghorydd Denver W.R. Preece 1
Cynghorydd Julian Simmonds 1
Cynghorydd Ms Arianna Leonard 2
Cynghorydd Bob Owen 2
Cynghorydd Andrew Whitcombe 2
Cynghorydd Kristian Woodland 1
Cynghorydd Ceri Wright 1
Cynghorydd Chris Morgan 2
Is-Bwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol, 2 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Mrs Teresa Parry 2
Cynghorydd Lindsay Geoffrey Whittle 1
Cynghorydd James Emmanuel Fussell 0
Cynghorydd Mrs Patricia Cook 0
Cynghorydd Colin Gordon 2
Cynghorydd Denver W.R. Preece 0
Cynghorydd Walter Williams 1
Cynghorydd Mrs Dianne Price 0
Cynghorydd Jan Jones 2
Cynghorydd Robert Edward Chapman 1
Cynghorydd Marina Chacon-Dawson 2
Cynghorydd Teresa Heron 1
Cynghorydd Shane Williams 2
Cynghorydd Haydn Pritchard 2
Cynghorydd Mrs Eluned Stenner 0
Pwyllgor Craffu Corfforaethol ac Adfywio, 2 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Stephen Kent 2
Cynghorydd Lindsay Geoffrey Whittle 2
Cynghorydd James Emmanuel Fussell 0
Cynghorydd Mike Adams 2
Cynghorydd Denver W.R. Preece 2
Cynghorydd David Harse 1
Cynghorydd Ann Gair 2
Cynghorydd Leeroy Jeremiah 2
Cynghorydd Carl Thomas 2
Cynghorydd Walter Williams 1
Cynghorydd Colin Peter Mann 0
Cynghorydd Jan Jones 1
Cynghorydd Mansel Powell 1
Cynghorydd Gary Enright 2
Cynghorydd Ceri Wright 2
Cynghorydd Amanda McConnell 2
Cynghorydd Gary Johnston 2
Cynghorydd Mrs Christine Forehead 1
Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau, <1%> cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth 1
Cynghorydd Lindsay Geoffrey Whittle 1
Cynghorydd Mike Adams 0
Cynghorydd Denver W.R. Preece 0
Cynghorydd Carl John Cuss 1
Cynghorydd Brenda Miles 1
Cynghorydd Carl Thomas 1
Cynghorydd Andrew Whitcombe 1
Cynghorydd Colin Peter Mann 1
Cynghorydd John Taylor 1
Cynghorydd Janine Reed 1
Cynghorydd Gary Enright 1
Cynghorydd Ceri Wright 1
Cynghorydd Dawn Ingram-Jones 1
Cynghorydd Amanda McConnell 1
Cynghorydd Gary Johnston 1
Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd, 2 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Stephen Kent 1
Cynghorydd Colin Elsbury 0
Cynghorydd Mike Adams 2
Cynghorydd Denver W.R. Preece 2
Cynghorydd Nigel Dix 1
Cynghorydd Carl John Cuss 2
Cynghorydd Mark Evans 2
Cynghorydd Ms Arianna Leonard 2
Cynghorydd Ann Gair 2
Cynghorydd Adrian Hussey 1
Cynghorydd D. Tudor Davies 2
Cynghorydd John Eryl Roberts 2
Cynghorydd Robert Edward Chapman 2
Cynghorydd Shane Williams 2
Cynghorydd Ceri Wright 2
Cynghorydd Haydn Pritchard 2
Pwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol, <1%> cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Mrs Teresa Parry 1
Cynghorydd Lindsay Geoffrey Whittle 1
Cynghorydd James Emmanuel Fussell 0
Cynghorydd Mrs Patricia Cook 1
Cynghorydd Colin Gordon 1
Cynghorydd Denver W.R. Preece 0
Cynghorydd Walter Williams 1
Cynghorydd Mrs Dianne Price 0
Cynghorydd Jan Jones 1
Cynghorydd Robert Edward Chapman 0
Cynghorydd Marina Chacon-Dawson 1
Cynghorydd Teresa Heron 0
Cynghorydd Shane Williams 1
Cynghorydd Haydn Pritchard 1
Cynghorydd Mrs Eluned Stenner 0
Pwyllgor Tacsi a Chyffredinol, <1%> cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth 0
Cynghorydd Mrs Patricia Cook 0
Cynghorydd Mike Adams 0
Cynghorydd Colin Gordon 0
Cynghorydd Denver W.R. Preece 0
Cynghorydd Donna Cushing 0
Cynghorydd David Harse 0
Cynghorydd Jon Scriven 0
Cynghorydd Walter Williams 0
Cynghorydd John Eryl Roberts 0
Cynghorydd Mrs Dianne Price 0
Cynghorydd Jan Jones 0
Cynghorydd Teresa Heron 0
Cynghorydd Shane Williams 0
Cynghorydd Greg Ead 0
Pwyllgor Trwyddedu a Gamblo, <1%> cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth 0
Cynghorydd Mrs Patricia Cook 0
Cynghorydd Mike Adams 1
Cynghorydd Colin Gordon 1
Cynghorydd Denver W.R. Preece 1
Cynghorydd Donna Cushing 0
Cynghorydd David Harse 1
Cynghorydd Jon Scriven 1
Cynghorydd Walter Williams 0
Cynghorydd John Eryl Roberts 1
Cynghorydd Mrs Dianne Price 0
Cynghorydd Jan Jones 1
Cynghorydd Teresa Heron 1
Cynghorydd Shane Williams 1
Cynghorydd Greg Ead 0