Y cyngor a democratiaeth > Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyd-bwyllgor Craffu, 4 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Stephen Kent 3
Cynghorydd Steve Skivens 2
Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth 3
Cynghorydd Mrs Teresa Parry 4
Cynghorydd Roy Saralis 2
Cynghorydd Nigel George 2
Cynghorydd Colin Elsbury 2
Cynghorydd Ms Philippa Leonard 2
Cynghorydd Lindsay Geoffrey Whittle 3
Cynghorydd James Emmanuel Fussell 2
Cynghorydd Mrs Patricia Cook 3
Cynghorydd Mike Adams 4
Cynghorydd Colin Gordon 4
Cynghorydd Denver W.R. Preece 3
Cynghorydd Nigel Dix 3
Cynghorydd Carl John Cuss 4
Cynghorydd Donna Cushing 2
Cynghorydd Mark Evans 3
Cynghorydd Julian Simmonds 1
Cynghorydd Sean Morgan 2
Cynghorydd Mrs Lisa Phipps 4
Cynghorydd Judith Ann Pritchard 3
Cynghorydd David Harse 3
Cynghorydd Ms Arianna Leonard 3
Cynghorydd Carol Andrews 2
Cynghorydd Shayne Cook 1
Cynghorydd Kevin Etheridge 3
Cynghorydd Andrew Farina-Childs 4
Cynghorydd Ann Gair 4
Cynghorydd Adrian Hussey 3
Cynghorydd Leeroy Jeremiah 3
Cynghorydd Brenda Miles 3
Cynghorydd Bob Owen 3
Cynghorydd Jon Scriven 1
Cynghorydd Carl Thomas 2
Cynghorydd Andrew Whitcombe 3
Cynghorydd Walter Williams 2
Cynghorydd D. Tudor Davies 3
Cynghorydd John Eryl Roberts 4
Cynghorydd Mrs Dianne Price 3
Cynghorydd Colin Peter Mann 4
Cynghorydd Jan Jones 2
Cynghorydd Charlotte Bishop 3
Cynghorydd John Taylor 3
Cynghorydd Robert Edward Chapman 3
Cynghorydd Janine Reed 3
Cynghorydd Jill Winslade 4
Cynghorydd Marina Chacon-Dawson 4
Cynghorydd Teresa Heron 3
Cynghorydd Shane Williams 3
Cynghorydd Kristian Woodland 4
Cynghorydd Mansel Powell 4
Cynghorydd Jo Rao 0
Cynghorydd Gary Enright 4
Cynghorydd Ceri Wright 4
Cynghorydd Jim Sadler 1
Cynghorydd Greg Ead 3
Cynghorydd Dawn Ingram-Jones 3
Cynghorydd Amanda McConnell 4
Cynghorydd Chris Morgan 2
Cynghorydd Haydn Pritchard 3
Cynghorydd Anne Broughton-Pettit 4
Cynghorydd Gary Johnston 4
Cynghorydd Alan Patrick Angel 2
Cynghorydd Martyn Paul James 2
Cynghorydd Mrs Christine Forehead 3
Cynghorydd Mrs Eluned Stenner 2
Cynghorydd Miss Elaine Forehead 2
Cynghorydd James Pritchard 2
Cyngor, 5 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Stephen Kent 5
Cynghorydd Steve Skivens 4
Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth 5
Cynghorydd Mrs Teresa Parry 5
Cynghorydd Roy Saralis 4
Cynghorydd Nigel George 5
Cynghorydd Colin Elsbury 5
Cynghorydd Ms Philippa Leonard 5
Cynghorydd Lindsay Geoffrey Whittle 5
Cynghorydd James Emmanuel Fussell 5
Cynghorydd Mrs Patricia Cook 5
Cynghorydd Mike Adams 4
Cynghorydd Colin Gordon 5
Cynghorydd Denver W.R. Preece 4
Cynghorydd Nigel Dix 3
Cynghorydd Carl John Cuss 5
Cynghorydd Donna Cushing 4
Cynghorydd Mark Evans 4
Cynghorydd Julian Simmonds 4
Cynghorydd Sean Morgan 5
Cynghorydd Mrs Lisa Phipps 5
Cynghorydd Judith Ann Pritchard 5
Cynghorydd David Harse 5
Cynghorydd Ms Arianna Leonard 3
Cynghorydd Carol Andrews 5
Cynghorydd Shayne Cook 5
Cynghorydd Kevin Etheridge 4
Cynghorydd Andrew Farina-Childs 5
Cynghorydd Ann Gair 5
Cynghorydd Adrian Hussey 5
Cynghorydd Leeroy Jeremiah 5
Cynghorydd Brenda Miles 5
Cynghorydd Bob Owen 3
Cynghorydd Jon Scriven 4
Cynghorydd Carl Thomas 4
Cynghorydd Andrew Whitcombe 3
Cynghorydd Walter Williams 5
Cynghorydd D. Tudor Davies 4
Cynghorydd John Eryl Roberts 5
Cynghorydd Mrs Dianne Price 3
Cynghorydd Colin Peter Mann 5
Cynghorydd Jan Jones 5
Cynghorydd Charlotte Bishop 5
Cynghorydd John Taylor 5
Cynghorydd Robert Edward Chapman 5
Cynghorydd Janine Reed 4
Cynghorydd Jill Winslade 5
Cynghorydd Marina Chacon-Dawson 5
Cynghorydd Teresa Heron 4
Cynghorydd Shane Williams 5
Cynghorydd Kristian Woodland 5
Cynghorydd Mansel Powell 5
Cynghorydd Jo Rao 2
Cynghorydd Gary Enright 5
Cynghorydd Ceri Wright 5
Cynghorydd Jim Sadler 4
Cynghorydd Greg Ead 4
Cynghorydd Dawn Ingram-Jones 4
Cynghorydd Amanda McConnell 5
Cynghorydd Chris Morgan 5
Cynghorydd Haydn Pritchard 5
Cynghorydd Anne Broughton-Pettit 4
Cynghorydd Gary Johnston 5
Cynghorydd Alan Patrick Angel 4
Cynghorydd Martyn Paul James 5
Cynghorydd Mrs Christine Forehead 4
Cynghorydd Mrs Eluned Stenner 4
Cynghorydd Miss Elaine Forehead 5
Cynghorydd James Pritchard 4
Gweithgor Cangen Crymlyn - Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu, <1%> cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Nigel George 0
Cynghorydd Ms Philippa Leonard 0
Cynghorydd Denver W.R. Preece 0
Cynghorydd Julian Simmonds 0
Cynghorydd Ms Arianna Leonard 0
Cynghorydd Bob Owen 0
Cynghorydd Andrew Whitcombe 0
Cynghorydd Kristian Woodland 0
Cynghorydd Ceri Wright 0
Cynghorydd Chris Morgan 0
Panel Grantiau i'r Sector Gwirfoddol, 2 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Mrs Patricia Cook 2
Cynghorydd Denver W.R. Preece 2
Cynghorydd Judith Ann Pritchard 2
Cynghorydd Ann Gair 1
Cynghorydd Leeroy Jeremiah 2
Cynghorydd Walter Williams 2
Cynghorydd John Eryl Roberts 2
Cynghorydd John Taylor 2
Cynghorydd Janine Reed 2
Cynghorydd Marina Chacon-Dawson 2
Cynghorydd Teresa Heron 2
Cynghorydd Jo Rao 1
Cynghorydd Gary Enright 1
Cynghorydd Dawn Ingram-Jones 1
Cynghorydd Anne Broughton-Pettit 2
Pwyllgor Craffu Partneriaethau, 2 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth 2
Cynghorydd Lindsay Geoffrey Whittle 2
Cynghorydd Mike Adams 2
Cynghorydd Denver W.R. Preece 2
Cynghorydd Carl John Cuss 2
Cynghorydd Brenda Miles 2
Cynghorydd Carl Thomas 1
Cynghorydd Andrew Whitcombe 2
Cynghorydd Colin Peter Mann 1
Cynghorydd John Taylor 1
Cynghorydd Janine Reed 0
Cynghorydd Gary Enright 2
Cynghorydd Ceri Wright 2
Cynghorydd Dawn Ingram-Jones 1
Cynghorydd Amanda McConnell 2
Cynghorydd Gary Johnston 2
Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau, 4 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth 4
Cynghorydd Lindsay Geoffrey Whittle 3
Cynghorydd Mike Adams 4
Cynghorydd Denver W.R. Preece 1
Cynghorydd Carl John Cuss 4
Cynghorydd Brenda Miles 4
Cynghorydd Carl Thomas 2
Cynghorydd Andrew Whitcombe 3
Cynghorydd Colin Peter Mann 4
Cynghorydd John Taylor 3
Cynghorydd Janine Reed 2
Cynghorydd Gary Enright 4
Cynghorydd Ceri Wright 4
Cynghorydd Dawn Ingram-Jones 4
Cynghorydd Amanda McConnell 4
Cynghorydd Gary Johnston 4
Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd, 5 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Stephen Kent 4
Cynghorydd Colin Elsbury 3
Cynghorydd Mike Adams 4
Cynghorydd Denver W.R. Preece 5
Cynghorydd Nigel Dix 5
Cynghorydd Carl John Cuss 5
Cynghorydd Mark Evans 5
Cynghorydd Ms Arianna Leonard 3
Cynghorydd Ann Gair 4
Cynghorydd Adrian Hussey 5
Cynghorydd D. Tudor Davies 5
Cynghorydd John Eryl Roberts 4
Cynghorydd Robert Edward Chapman 4
Cynghorydd Shane Williams 5
Cynghorydd Ceri Wright 4
Cynghorydd Haydn Pritchard 5
Pwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol, 3 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Mrs Teresa Parry 1
Cynghorydd Lindsay Geoffrey Whittle 1
Cynghorydd James Emmanuel Fussell 0
Cynghorydd Mrs Patricia Cook 1
Cynghorydd Colin Gordon 1
Cynghorydd Denver W.R. Preece 1
Cynghorydd Kevin Etheridge 0
Cynghorydd Walter Williams 1
Cynghorydd Mrs Dianne Price 0
Cynghorydd Robert Edward Chapman 1
Cynghorydd Jill Winslade 0
Cynghorydd Shane Williams 1
Cynghorydd Jim Sadler 0
Cynghorydd Haydn Pritchard 1
Cynghorydd Mrs Eluned Stenner 1