Y cyngor a democratiaeth > Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyngor, 6 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Stephen Kent 4
Cynghorydd Steve Skivens 4
Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth 6
Cynghorydd Alan Gerald Higgs 5
Cynghorydd Mrs Teresa Parry 5
Cynghorydd David Thomas Hardacre 0
Cynghorydd Roy Saralis 6
Cynghorydd Mrs June Stone 5
Cynghorydd Alan Collis 6
Cynghorydd Nigel George 6
Cynghorydd John Bevan 2
Cynghorydd Colin Elsbury 3
Cynghorydd Mrs Margaret Eiddwen Sargent 3
Cynghorydd Ms Philippa Leonard 5
Cynghorydd Derek Havard 5
Cynghorydd Lindsay Geoffrey Whittle 6
Cynghorydd James Emmanuel Fussell 4
Cynghorydd Mike Adams 6
Cynghorydd Colin Gordon 6
Cynghorydd Denver W.R. Preece 6
Cynghorydd Nigel Dix 5
Cynghorydd Carl John Cuss 6
Cynghorydd Donna Cushing 4
Cynghorydd Gez Kirby 6
Cynghorydd Mark Evans 6
Cynghorydd Julian Simmonds 4
Cynghorydd Sean Morgan 4
Cynghorydd Mrs Lisa Phipps 5
Cynghorydd David Harse 1
Cynghorydd Mrs Philippa Marsden 6
Cynghorydd Gaynor Denise Oliver 2
Cynghorydd Ms Arianna Leonard 4
Cynghorydd Lindsey Harding 6
Cynghorydd Lyndon John Binding 0
Cynghorydd Carol Andrews 6
Cynghorydd Mrs Carmen Bezzina 5
Cynghorydd Shayne Cook 6
Cynghorydd Mike Davies 4
Cynghorydd Kevin Etheridge 6
Cynghorydd Andrew Farina-Childs 4
Cynghorydd Ann Gair 6
Cynghorydd Adrian Hussey 6
Cynghorydd Vincent James 4
Cynghorydd Leeroy Jeremiah 4
Cynghorydd Brenda Miles 6
Cynghorydd Bob Owen 6
Cynghorydd John Ridgewell 5
Cynghorydd Jon Scriven 2
Cynghorydd Graham Simmonds 6
Cynghorydd Carl Thomas 5
Cynghorydd Andrew Whitcombe 6
Cynghorydd Ross Whiting 6
Cynghorydd Walter Williams 5
Cynghorydd Ben Zaplatynski 6
Cynghorydd Robert William Gough 4
Cynghorydd D. Tudor Davies 6
Cynghorydd John Eryl Roberts 6
Cynghorydd Tom Williams 6
Cynghorydd Mrs Dianne Price 2
Cynghorydd Colin Peter Mann 6
Cynghorydd Charlotte Bishop 3
Cynghorydd John Taylor 5
Cynghorydd Wynne David 4
Cynghorydd Gary Johnston 5
Cynghorydd Alan Patrick Angel 6
Cynghorydd Phillip J. Bevan 4
Cynghorydd Martyn Paul James 5
Cynghorydd Mrs Christine Forehead 5
Cynghorydd Mrs Eluned Stenner 6
Cynghorydd Miss Elaine Forehead 4
Cynghorydd Kevin Dawson 3
Cynghorydd James Pritchard 6
Cynghorydd Mrs Barbara Avril Jones 3
Cynghorydd David Vincent Poole 2
Is-bwyllgor Cyswllt â’r Cynghorau Cymunedol, <1%> cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Alan Gerald Higgs 0
Cynghorydd Mrs Teresa Parry 0
Cynghorydd Mrs Margaret Eiddwen Sargent 0
Cynghorydd Ms Philippa Leonard 0
Cynghorydd Derek Havard 0
Cynghorydd Mike Adams 0
Cynghorydd Carol Andrews 0
Cynghorydd Andrew Farina-Childs 0
Cynghorydd Ann Gair 0
Cynghorydd Vincent James 0
Cynghorydd Leeroy Jeremiah 0
Cynghorydd Carl Thomas 0
Cynghorydd Ross Whiting 0
Cynghorydd Ben Zaplatynski 0
Cynghorydd Colin Peter Mann 0
Cynghorydd Alan Patrick Angel 0
Cynghorydd Martyn Paul James 0
Is-bwyllgor Tacsi a Chyffredinol, 5 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth 1
Cynghorydd Mike Adams 2
Cynghorydd Donna Cushing 1
Cynghorydd Julian Simmonds 3
Cynghorydd Mike Davies 3
Cynghorydd Walter Williams 1
Cynghorydd John Eryl Roberts 2
Cynghorydd Mrs Dianne Price 1
Cynghorydd Wynne David 1
Pwyllgor Craffu Partneriaethau, <1%> cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth 0
Cynghorydd Roy Saralis 0
Cynghorydd Mrs Margaret Eiddwen Sargent 0
Cynghorydd Lindsay Geoffrey Whittle 0
Cynghorydd Mike Adams 0
Cynghorydd Gez Kirby 0
Cynghorydd Lindsey Harding 0
Cynghorydd Adrian Hussey 0
Cynghorydd Brenda Miles 0
Cynghorydd Graham Simmonds 0
Cynghorydd Colin Peter Mann 0
Cynghorydd John Taylor 0
Cynghorydd Gary Johnston 0
Cynghorydd Mrs Christine Forehead 0
Cynghorydd Miss Elaine Forehead 0
Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau, 3 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth 2
Cynghorydd Roy Saralis 3
Cynghorydd Mrs Margaret Eiddwen Sargent 2
Cynghorydd Lindsay Geoffrey Whittle 3
Cynghorydd Mike Adams 3
Cynghorydd Carl John Cuss 2
Cynghorydd Gez Kirby 3
Cynghorydd Lindsey Harding 3
Cynghorydd Brenda Miles 2
Cynghorydd Graham Simmonds 2
Cynghorydd Colin Peter Mann 3
Cynghorydd John Taylor 3
Cynghorydd Gary Johnston 2
Cynghorydd Mrs Christine Forehead 2
Cynghorydd Miss Elaine Forehead 2
Cynghorydd James Pritchard 2
Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio, 2 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Alan Gerald Higgs 0
Cynghorydd John Bevan 0
Cynghorydd Colin Elsbury 2
Cynghorydd Mrs Margaret Eiddwen Sargent 1
Cynghorydd Ms Philippa Leonard 1
Cynghorydd Mike Adams 2
Cynghorydd Donna Cushing 2
Cynghorydd Gez Kirby 1
Cynghorydd Gaynor Denise Oliver 0
Cynghorydd Lindsey Harding 1
Cynghorydd Bob Owen 2
Cynghorydd John Ridgewell 2
Cynghorydd Walter Williams 2
Cynghorydd Ben Zaplatynski 2
Cynghorydd Robert William Gough 2
Cynghorydd Mrs Dianne Price 1
Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd, 3 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Stephen Kent 2
Cynghorydd Mrs June Stone 2
Cynghorydd Alan Collis 3
Cynghorydd Colin Elsbury 3
Cynghorydd Mike Adams 3
Cynghorydd Denver W.R. Preece 2
Cynghorydd Mark Evans 3
Cynghorydd Julian Simmonds 1
Cynghorydd Ms Arianna Leonard 2
Cynghorydd Ann Gair 2
Cynghorydd Adrian Hussey 2
Cynghorydd Bob Owen 3
Cynghorydd Jon Scriven 1
Cynghorydd D. Tudor Davies 3
Cynghorydd John Eryl Roberts 3
Cynghorydd Tom Williams 2
Pwyllgor Cynllunio, 6 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth 5
Cynghorydd Alan Gerald Higgs 3
Cynghorydd Roy Saralis 6
Cynghorydd John Bevan 1
Cynghorydd James Emmanuel Fussell 4
Cynghorydd Mike Adams 5
Cynghorydd Nigel Dix 5
Cynghorydd Julian Simmonds 2
Cynghorydd Lindsey Harding 6
Cynghorydd Carol Andrews 6
Cynghorydd Mike Davies 5
Cynghorydd Adrian Hussey 5
Cynghorydd Brenda Miles 5
Cynghorydd John Ridgewell 5
Cynghorydd Robert William Gough 5
Cynghorydd John Taylor 5
Pwyllgor Iechyd a Diogelwch Corfforaethol, <1%> cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Stephen Kent 1
Cynghorydd Alan Gerald Higgs 0
Cynghorydd David Thomas Hardacre 1
Cynghorydd Derek Havard 1
Cynghorydd Mike Adams 1
Cynghorydd Colin Gordon 1
Cynghorydd Walter Williams 1
Cynghorydd Phillip J. Bevan 1
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, 3 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth 3
Cynghorydd Mrs Teresa Parry 2
Cynghorydd David Thomas Hardacre 0
Cynghorydd Mrs June Stone 1
Cynghorydd John Bevan 0
Cynghorydd Mrs Margaret Eiddwen Sargent 2
Cynghorydd Mike Adams 2
Cynghorydd Julian Simmonds 2
Cynghorydd Brenda Miles 2
Cynghorydd John Ridgewell 3
Cynghorydd Graham Simmonds 2
Cynghorydd Colin Peter Mann 2
Pwyllgor Tacsi a Chyffredinol, <1%> cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth 1
Cynghorydd Mrs June Stone 1
Cynghorydd John Bevan 0
Cynghorydd Mike Adams 1
Cynghorydd Denver W.R. Preece 1
Cynghorydd Donna Cushing 1
Cynghorydd Julian Simmonds 1
Cynghorydd David Harse 0
Cynghorydd Mike Davies 1
Cynghorydd Walter Williams 1
Cynghorydd John Eryl Roberts 1
Cynghorydd Mrs Dianne Price 1
Cynghorydd Wynne David 1
Cynghorydd Phillip J. Bevan 1