Y cyngor a democratiaeth > Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyd-bwyllgor Craffu, <1%> cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Stephen Kent 1
Cynghorydd Colin Elsbury 1
Cynghorydd Mrs Patricia Cook 1
Cynghorydd Mike Adams 1
Cynghorydd Denver W.R. Preece 1
Cynghorydd Nigel Dix 1
Cynghorydd Carl John Cuss 1
Cynghorydd Donna Cushing 1
Cynghorydd Mark Evans 1
Cynghorydd Mrs Lisa Phipps 1
Cynghorydd Judith Ann Pritchard 1
Cynghorydd Ms Arianna Leonard 0
Cynghorydd Ann Gair 1
Cynghorydd Adrian Hussey 1
Cynghorydd Leeroy Jeremiah 0
Cynghorydd Bob Owen 1
Cynghorydd Andrew Whitcombe 1
Cynghorydd Walter Williams 0
Cynghorydd D. Tudor Davies 1
Cynghorydd John Eryl Roberts 1
Cynghorydd Mrs Dianne Price 0
Cynghorydd Colin Peter Mann 1
Cynghorydd Robert Edward Chapman 1
Cynghorydd Jill Winslade 1
Cynghorydd Shane Williams 1
Cynghorydd Ceri Wright 1
Cynghorydd Greg Ead 0
Cynghorydd Amanda McConnell 1
Cynghorydd Haydn Pritchard 1
Cynghorydd Mrs Christine Forehead 1
Cyngor, 4 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Stephen Kent 2
Cynghorydd Steve Skivens 2
Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth 3
Cynghorydd Alan Gerald Higgs 0
Cynghorydd Mrs Teresa Parry 2
Cynghorydd David Thomas Hardacre 0
Cynghorydd Roy Saralis 3
Cynghorydd Mrs June Stone 0
Cynghorydd Alan Collis 0
Cynghorydd Nigel George 3
Cynghorydd John Bevan 0
Cynghorydd Colin Elsbury 2
Cynghorydd Mrs Margaret Eiddwen Sargent 0
Cynghorydd Ms Philippa Leonard 3
Cynghorydd Derek Havard 0
Cynghorydd Lindsay Geoffrey Whittle 3
Cynghorydd James Emmanuel Fussell 3
Cynghorydd Mrs Patricia Cook 2
Cynghorydd Mike Adams 3
Cynghorydd Colin Gordon 3
Cynghorydd Denver W.R. Preece 3
Cynghorydd Nigel Dix 3
Cynghorydd Carl John Cuss 3
Cynghorydd Donna Cushing 2
Cynghorydd Gez Kirby 0
Cynghorydd Mark Evans 3
Cynghorydd Julian Simmonds 3
Cynghorydd Sean Morgan 3
Cynghorydd Mrs Lisa Phipps 2
Cynghorydd Judith Ann Pritchard 2
Cynghorydd David Harse 3
Cynghorydd Mrs Philippa Marsden 0
Cynghorydd Gaynor Denise Oliver 0
Cynghorydd Ms Arianna Leonard 3
Cynghorydd Lindsey Harding 0
Cynghorydd Carol Andrews 3
Cynghorydd Mrs Carmen Bezzina 0
Cynghorydd Shayne Cook 3
Cynghorydd Mike Davies 0
Cynghorydd Kevin Etheridge 3
Cynghorydd Andrew Farina-Childs 3
Cynghorydd Ann Gair 3
Cynghorydd Adrian Hussey 3
Cynghorydd Vincent James 0
Cynghorydd Leeroy Jeremiah 3
Cynghorydd Brenda Miles 3
Cynghorydd Bob Owen 3
Cynghorydd John Ridgewell 0
Cynghorydd Jon Scriven 2
Cynghorydd Graham Simmonds 0
Cynghorydd Carl Thomas 3
Cynghorydd Andrew Whitcombe 3
Cynghorydd Ross Whiting 0
Cynghorydd Walter Williams 3
Cynghorydd Ben Zaplatynski 0
Cynghorydd Robert William Gough 0
Cynghorydd D. Tudor Davies 2
Cynghorydd John Eryl Roberts 3
Cynghorydd Tom Williams 0
Cynghorydd Mrs Dianne Price 1
Cynghorydd Colin Peter Mann 3
Cynghorydd Jan Jones 2
Cynghorydd Charlotte Bishop 3
Cynghorydd John Taylor 3
Cynghorydd Robert Edward Chapman 2
Cynghorydd Janine Reed 2
Cynghorydd Jill Winslade 2
Cynghorydd Marina Chacon-Dawson 2
Cynghorydd Wynne David 0
Cynghorydd Teresa Heron 2
Cynghorydd Shane Williams 2
Cynghorydd Kristian Woodland 2
Cynghorydd Mansel Powell 3
Cynghorydd Jo Rao 1
Cynghorydd Gary Enright 1
Cynghorydd Ceri Wright 2
Cynghorydd Jim Sadler 2
Cynghorydd Greg Ead 2
Cynghorydd Dawn Ingram-Jones 2
Cynghorydd Amanda McConnell 2
Cynghorydd Chris Morgan 2
Cynghorydd Haydn Pritchard 2
Cynghorydd Anne Broughton-Pettit 2
Cynghorydd Gary Johnston 3
Cynghorydd Alan Patrick Angel 3
Cynghorydd Phillip J. Bevan 0
Cynghorydd Martyn Paul James 2
Cynghorydd Mrs Christine Forehead 2
Cynghorydd Mrs Eluned Stenner 3
Cynghorydd Miss Elaine Forehead 2
Cynghorydd Kevin Dawson 0
Cynghorydd James Pritchard 3
Cynghorydd Mrs Barbara Avril Jones 0
Is-bwyllgor Cyswllt â’r Cynghorau Cymunedol, <1%> cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Mrs Teresa Parry 0
Cynghorydd Nigel George 0
Cynghorydd Ms Philippa Leonard 0
Cynghorydd Lindsay Geoffrey Whittle 0
Cynghorydd Mrs Patricia Cook 0
Cynghorydd Colin Gordon 0
Cynghorydd Judith Ann Pritchard 0
Cynghorydd Kevin Etheridge 0
Cynghorydd Ann Gair 0
Cynghorydd Adrian Hussey 0
Cynghorydd Leeroy Jeremiah 0
Cynghorydd Carl Thomas 0
Cynghorydd Jill Winslade 0
Cynghorydd Teresa Heron 0
Cynghorydd Dawn Ingram-Jones 0
Cynghorydd Amanda McConnell 0
Cynghorydd Alan Patrick Angel 0
Is-bwyllgor Tacsi a Chyffredinol, 6 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Mrs Patricia Cook 1
Cynghorydd Mike Adams 2
Cynghorydd Colin Gordon 1
Cynghorydd Donna Cushing 2
Cynghorydd David Harse 2
Cynghorydd Walter Williams 2
Cynghorydd John Eryl Roberts 2
Cynghorydd Jan Jones 2
Cynghorydd Wynne David 1
Panel Grantiau i'r Sector Gwirfoddol, <1%> cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Mrs Patricia Cook 0
Cynghorydd Denver W.R. Preece 1
Cynghorydd Judith Ann Pritchard 1
Cynghorydd Ann Gair 1
Cynghorydd Leeroy Jeremiah 1
Cynghorydd Walter Williams 1
Cynghorydd John Eryl Roberts 0
Cynghorydd John Taylor 0
Cynghorydd Janine Reed 1
Cynghorydd Marina Chacon-Dawson 1
Cynghorydd Teresa Heron 1
Cynghorydd Jo Rao 0
Cynghorydd Gary Enright 1
Cynghorydd Dawn Ingram-Jones 1
Cynghorydd Anne Broughton-Pettit 1
Pwyllgor Apwyntiadau, <1%> cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth 1
Cynghorydd Nigel George 1
Cynghorydd Kevin Etheridge 1
Cynghorydd Andrew Whitcombe 1
Cynghorydd Colin Peter Mann 1
Cynghorydd John Taylor 1
Cynghorydd Jim Sadler 1
Cynghorydd Amanda McConnell 1
Cynghorydd Mrs Eluned Stenner 0
Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio, 3 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Mrs Patricia Cook 1
Cynghorydd Donna Cushing 2
Cynghorydd Mrs Lisa Phipps 2
Cynghorydd Judith Ann Pritchard 2
Cynghorydd Adrian Hussey 2
Cynghorydd Leeroy Jeremiah 0
Cynghorydd Bob Owen 2
Cynghorydd Andrew Whitcombe 2
Cynghorydd Walter Williams 2
Cynghorydd Mrs Dianne Price 0
Cynghorydd Colin Peter Mann 1
Cynghorydd Jill Winslade 2
Cynghorydd Shane Williams 2
Cynghorydd Greg Ead 2
Cynghorydd Amanda McConnell 2
Cynghorydd Mrs Christine Forehead 2
Pwyllgor Craffu’r Gwasanaethau Cymdeithasol, 4 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Steve Skivens 2
Cynghorydd Mrs Patricia Cook 3
Cynghorydd Denver W.R. Preece 1
Cynghorydd Donna Cushing 3
Cynghorydd Mark Evans 3
Cynghorydd Judith Ann Pritchard 3
Cynghorydd David Harse 2
Cynghorydd Ms Arianna Leonard 2
Cynghorydd Kevin Etheridge 3
Cynghorydd Leeroy Jeremiah 2
Cynghorydd Mrs Dianne Price 1
Cynghorydd Charlotte Bishop 3
Cynghorydd Robert Edward Chapman 2
Cynghorydd Marina Chacon-Dawson 3
Cynghorydd Teresa Heron 3
Cynghorydd Jo Rao 0
Cynghorydd Anne Broughton-Pettit 3
Pwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol, 2 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Mrs Teresa Parry 2
Cynghorydd Lindsay Geoffrey Whittle 1
Cynghorydd James Emmanuel Fussell 1
Cynghorydd Mrs Patricia Cook 2
Cynghorydd Colin Gordon 2
Cynghorydd Denver W.R. Preece 2
Cynghorydd Kevin Etheridge 2
Cynghorydd Walter Williams 2
Cynghorydd Mrs Dianne Price 1
Cynghorydd Robert Edward Chapman 2
Cynghorydd Jill Winslade 1
Cynghorydd Shane Williams 2
Cynghorydd Jim Sadler 2
Cynghorydd Haydn Pritchard 2
Cynghorydd Mrs Eluned Stenner 2
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, 2 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth 1
Cynghorydd Mrs Teresa Parry 1
Cynghorydd Mrs Patricia Cook 1
Cynghorydd Mike Adams 0
Cynghorydd John Taylor 1
Cynghorydd Marina Chacon-Dawson 1
Cynghorydd Ceri Wright 1
Cynghorydd Anne Broughton-Pettit 1
Cynghorydd Mrs Eluned Stenner 0
Pwyllgor Tacsi a Chyffredinol, <1%> cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth 0
Cynghorydd Mrs Patricia Cook 1
Cynghorydd Mike Adams 1
Cynghorydd Colin Gordon 1
Cynghorydd Denver W.R. Preece 1
Cynghorydd Donna Cushing 1
Cynghorydd David Harse 1
Cynghorydd Jon Scriven 1
Cynghorydd Walter Williams 1
Cynghorydd John Eryl Roberts 1
Cynghorydd Mrs Dianne Price 0
Cynghorydd Jan Jones 1
Cynghorydd Teresa Heron 1
Cynghorydd Shane Williams 1
Cynghorydd Greg Ead 1