Y cyngor a democratiaeth > Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cydbwyllgor Craffu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent, <1%> cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Shane Williams 0
Cynghorydd Alan Patrick Angel 0